Blog Archives

Τροποποίηση Επιλογών Αποκοπής, Αντιγραφής και Επικόλλησης Στο Word 365

Modify The Cut, Copy and Paste Options in Word 365

Όταν κάνουμε Αποκοπή (Cut) ή Αντιγραφή (Copy) και κάνουμε Επικόλληση (Paste) στο Έγγραφό (Document) μας, θέλουμε το κείμενο να μοιάζει σύμφωνα με την προέλευση του ή να μοιάζει σύμφωνα με τον νέο προορισμό του; Μερικές φορές θέλουμε την πρώτη επιλογή και άλλες φορές την δεύτερη επιλογή. Μπορεί όμως να χρησιμοποιούμε τις ίδιες Επιλογές Επικόλλησης (Paste Options), και αναρωτιόμαστε εάν μπορούμε να τροποποιήσουμε τις Επιλογές Επικόλλησης (Paste Options) σε αυτό που χρειαζόμαστε στο Word 365.

Επιλογές Αποκοπής, Αντιγραφής, Επικόλλησης Στο Word 365

Read the rest of this entry

Advertisements

Modify The Cut, Copy and Paste Options in Word 365

When we Cut or Copy text and then Paste it into our Document, do we want the text to look like the way it originally did, or do we want it to look like the new destination? Sometimes we will want the first options and sometime the second option. Or maybe we always work with the same Paste Options, and we wonder if we can modify the Paste Options to what we need in Word 365. Just keep on reading to find out below how to Modify the Cut, Copy and Paste Options in a Microsoft Word 365 Document.

Cut, Copy & Paste Options in Word 365

Read the rest of this entry

Εμφάνιση Ονομάτων Στις Σημαίες Παρουσίας Στο Word 365

How To Display Names On Flags in Word 365

Όταν επεξεργαζόμαστε συγχρόνως με άλλους ένα Έγγραφο (Document) σε πραγματικό χρόνο, μπορούμε να δούμε το Όνομα (Name) του Ατόμου (Persons) σε μία μικρή Σημαία (Flag) στο Έγγραφο (Document) Αυτό το χαρακτηριστικό δεν είναι ενεργοποιημένο εξ’ορισμού, αλλά είναι διαθέσιμο στις νέες Εκδόσεις (Versions) του Office. Για να το ενεργοποιήσουμε απλώς ακολουθήστε την διαδικασία που περιγράφεται παρακάτω.

Εμφάνιση Ονομάτων Στις Σημαίες Παρουσίας Στο Word 365

Read the rest of this entry

How To Display Names on Presence Flags in Word 365

When we are co-authoring Documents in real, time, we now can see the Person’s Name on a little Flag in the actual Document. This feature is not activated by default and is available at the newest Versions of Office. For us to turn it on we must follow the procedure described below.

How To Display Names on Presence Flags in Word 365

Read the rest of this entry

Δραστηριότητα Διαμοιρασμένου Αρχείου Στο Microsoft Word 365

Shared File Activity in Microsoft Word 365

Ποιος, Τι, Πού και Πότε έγιναν αλλαγές στο Έγγραφό Μας;

Πείτε πως θέλουμε να συνεργαστούμε σε ένα Έγγραφο (Document) με τους συναδέλφους μας, και θέλουμε να δούμε εάν Διαμοιράστηκε (Shared), Επεξεργαστεί (Edited), Μετονομάστηκε (Renamed) ή έχει Επαναφερθεί (Restored) τι κάνουμε; Αφού έχουμε αποθηκεύσει το έγγραφό μας online, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το χαρακτηριστικό Δραστηριότητα Διαμοιρασμένου Αρχείου στο Microsoft Word 365 (Shared File Activity), όπου και μπορούμε να δούμε όλες τις αλλαγές καθώς αυτές συμβαίνουν. Απλώς διαβάστε παρακάτω για να μάθετε περισσότερα για αυτό το χαρακτηριστικό.

File Recent Activity in  Microsoft Word 365 Greek

Read the rest of this entry

Shared File Activity command in Microsoft Word 365

Who, What, Where and When changes were made in our Document?

Say that we want to collaborate on a Document with our colleagues, and we want to see if it has been Shared, Edited, Renamed or Restored? Once we have stored our document online, with the Shared File Activity feature available in Microsoft Word 365 we can see each other’s changes soon as they happen. Just continue reading to learn more about this new feature.

File Recent Activity in  Microsoft Word 365

Read the rest of this entry

Πρόσθετο Wikipedia Για Το Microsoft Word 365

Wikipedia Add-In For Microsoft Word 365

Ορολογία Wikipedia: Η Βικιπαίδεια ή Wikipedia (προφέρεται: [ˌwiːkiˈpiːdiə] μεταγραφή: γουικιπίντια) είναι πολυγλωσσική Διαδικτυακή εγκυκλοπαίδεια ελεύθερου περιεχόμενου. Το όνομα Wikipedia είναι μια σύνθετη λέξη από τις λέξεις wiki (ένα είδος συλλογικού ιστότοπου) και εγκυκλοπαίδεια. Τα λήμματα της Βικιπαίδειας παρέχουν συνδέσμους που οδηγούν τον χρήστη σε σχετικές σελίδες με επιπλέον πληροφορίες.

2000px-Wikipedia-logo-v2-en.svg

Η Βικιπαίδεια γράφεται σε συνεργασία από εθελοντές από όλο τον κόσμο. Οποιοσδήποτε μπορεί να επεξεργαστεί λήμματα, απλώς πατώντας στη σύνδεση επεξεργασία που εμφανίζεται στην κορυφή της κάθε σελίδας. Από την ίδρυσή της το 2001, η Βικιπαίδεια έχει μεγαλώσει ραγδαία σε έναν από τους μεγαλύτερους ιστότοπους αναφοράς στο Web, προσελκύοντας τουλάχιστον 684 εκατομμύρια επισκέπτες ετησίως το 2008. Υπάρχουν πάνω από 75.000 ενεργοί συνεισφέροντες που εργάζονται σε περισσότερα από 30.000.000 λήμματα σε περισσότερες από 250 γλώσσες.

Wikipedia Add-In for Microsoft Word 365 Greek

Read the rest of this entry

Wikipedia Add-In For Microsoft Word 365

Definition of Wikipedia: Wikipedia (Listeni/ˌwɪkᵻˈpiːdi.ə/ or Listeni/ˌwɪkiˈpiːdi.ə/ WIK-i-PEE-dee-ə) is a multilingual, web-based, free-content encyclopedia project supported by the Wikimedia Foundation and based on a model of openly editable content. The name “Wikipedia” is a portmanteau of the words wiki (a technology for creating collaborative websites, from the Hawaiian word wiki, meaning “quick”) and encyclopedia. Wikipedia’s articles provide links designed to guide the user to related pages with additional information.

2000px-Wikipedia-logo-v2-en.svg

I believe everyone is familiar with Wikipedia. I believe that almost everyone has used it to search for something. I believe that is a very useful and powerful website. Well, this website Wikipedia is now available also in Microsoft Word 365 as an Add-In. In order to find out, how to use it, is just to follow the steps below.

Wikipedia Add-In for Microsoft Word 365

Read the rest of this entry

Εντολή Αναπαραγωγή Γραφής στο Microsoft Office 365

Ink Replay command in Microsoft Office 365

Τις σημερινές ημέρες οι χρήστες θέλουν να χρησιμοποιούν τις πένες γραφής τους για να σχολιάζουν, να επεξηγούν και να απεικονίζουν τις ιδέες τους και σκέψεις τους στα έγγραφα, στα φύλλα εργασίας και στις παρουσιάσεις τους. Η δυνατότητα για να επαναλαμβάνονται οι Πένες Γραφής (Ink Strokes) όπως είχαν σχεδιαστεί μας επιτρέπει να τα σχεδιάσουμε βήμα προς βήμα και ακόμα να δείξουμε τη διαδικασία των ιδεών που ακολουθήθηκαν. Εδώ κάνει την εμφάνιση του η εντολή Αναπαραγωγή Γραφής (Ink Replay).

Ink Replay In Office 365

 

Read the rest of this entry

Ink Replay command in Microsoft Office 365

In nowadays users want to use their pens to comment, annotate and illustrate ideas and thoughts on documents, spreadsheets and presentations. The ability to replay ink strokes like they were drawn lets us design things step by step or even to show a process of thoughts. This is where the Ink Replay command appears.

Ink Replay In Office 365

In a previous post of mine named Start Inking in PowerPoint, I described the feature of Drawing-Using Ink in a Presentation. We can find the Inking Tools by activating the Draw tab of the Ribbon. Inking Tools are available in Microsoft Word 365 and Microsoft Excel 365, and Microsoft PowerPoint 365. Why Inking though?

We use this procedure to comment, mark up and annotate content with the use of a pen, a highlighter or felt tip pen. We can also erase any changes that we make and change the color and weight of a line or text that we have added while marking up the content.

An extra command now that has been added on the Draw tab is the Ink Replay command. What is the use of the Ink Replay command?

Read the rest of this entry

%d bloggers like this: