Blog Archives

Ποιές Είναι Οι Δυνατότητες OpenType Στο Microsoft Word;

Which Are The OpenType Fonts Features in Microsoft Word?

Ορολογία Δίψηφα: Είναι ένας γραπτώς ή εκτυπωμένος χαρακτήρας που αποτελείται από δύο ή περισσότερα γράμματα ή χαρακτήρες που είναι ενωμένα μαζί. Το Word αποτελείται από πολλές κατηγορίες Γραμματοσειρών (Fonts) και Στυλ Γραμματοσειρών (Font Styles). Εκτός από τις βασικές κατηγορίες Στυλ Γραμματοσειρών (Font Styles), περιλαμβάνει και κάποια προχωρημένα Στυλ Γραμματοσειρών (Font Styles ) στην Κατηγορία Δίψηφα Γράμματα (Ligature Category). Τα Δίψηφα Γράμματα (Ligature) περιλαμβάνει διάφορα σετ στυλ, μορφές αριθμών και αποστάσεις γραμμών που κάνει το Έγγραφό (Document) να εμφανίζεται πιο καλλιτεχνικό. Σε αυτήν την ανάρτηση θα περιγράψω τις Δυνατότητες Χαρακτήρων OpenType που είναι διαθέσιμες στο Microsoft Word έτσι ώστε να μπορέσουμε να πειραματιστούμε.

Open Type Font Features in Microsoft Word

Read the rest of this entry

Advertisements

Which Are The OpenType Fonts Features in Microsoft Word?

Definition of Ligature: a printed or written character (such as æ or ff) consisting of two or more letters or characters joined together.

Word contains many Font families and Font Styles. Apart from the basic Font Styles, it also includes some advanced Font Styles in Ligature Category. Ligatures contain different stylistic sets, number formats, number spacing styles that makes our Document look more artistic. In this post I will describe the OpenType Features that are available in Microsoft Word so we can experiment with.

Open Type Font Features in Microsoft Word

Read the rest of this entry

Τι Είναι & Τι Κάνει Η Γραμμή Εστίασης Στο Microsoft Word;

What Is The Line Focus Feature available in Microsoft Word?

Σε προηγούμενη ανάρτησή μου, είχα αναφερθεί στα Εργαλεία Εκμάθησης (Learning Tools) που είναι διαθέσιμα στο Microsoft Word 365 και μπορείτε να βρείτε εδώ. Η Microsoft έχει δημιουργήσει τα Εργαλεία Εκμάθησης (Learning Tools) που θα βοηθήσει τους χρήστες να αναπτύξουν και να βελτιώσουν τις ακόλουθες ικανότητες:

  • Αποκωδικοποίηση (Decoding): Είναι η ικανότητα να εκφωνούμε λέξεις με τον σωστό τρόπο.
  • Άριστη Γνώση (Fluency): Είναι η ικανότητα να διαβάζουμε γρήγορα και με ακρίβεια.
  • Κατανόηση (Comprehension): Είναι η ικανότητα να κατανοούμε τι διαβάζουμε.

Για να δούμε λοιπόν πώς τα Εργαλεία Εκμάθησης (Learning Tools) δουλεύουν στο Microsoft Word 365. Το μόνο που πρέπει να κάνετε είναι να συνεχίσετε να διαβάζεται.

Νέο Χαρακτηριστικό Εστίαση Γραμμής Στο Microsoft Word

Read the rest of this entry

What Is The Line Focus Feature available in Microsoft Word?

In a previous post of mine I had mentioned about the Learning Tools that are available in Microsoft Word 365 and you can find here. Microsoft has built the Learning Tools that will help all the users develop and enhance the following abilities:

  • Decoding: it is the ability to pronounce words the right way.
  • Fluency: it is the ability to read quickly and accurately.
  • Comprehension: it is the ability to understand what we read.

The new feature available in Learning Tools is the Line Focus command. What does it do? It removes distractions so we can move through a Document Line by Line. We can adjust the Focus to put One, Three or Five Lines in View at a time. All you need to do is to continue reading the post below to find out how the Line Focus command works.

Line Focus Feature available in Microssoft Word

Read the rest of this entry

Πώς Γίνεται Μετασχηματισμός Εγγράφου Σε Ιστοσελίδα του Sway στο Word;

How To Use The Transform A Word Document To A Sway Web Page Command?

Το Word μας επιτρέπει να μετασχηματίσουμε το έγγραφό μας σε μία αλληλεπιδραστική και εύχρηστη Ιστοσελίδα Sway που εμφανίζεται τέλεια σε κάθε συσκευή. Η διαδικασία Μετασχηματισμού (Transform) είναι πολύ απλή και πολύ γρήγορη και το αποτέλεσμα είναι άκρως επαγγελματικό. Έχουμε στη διάθεσή μας μία ποικιλία Στυλ (Style) σε μικρογραφίες για να επιλέξουμε, όπου και έχουμε και μία προεπισκόπηση για το πώς θα εμφανιστεί το Έγγραφό (Document) μας εάν το Μετασχηματίσουμε (Transform) σε μία Ιστοσελίδα (Web Page) Sway. Το μόνο που απομένει από εσάς για να μάθετε πώς, είναι να συνεχίστε να διαβάζεται την παρακάτω ανάρτηση.

Μετασχηματισμός Εγγράφου Σε Ιστοσελίδα Στο Word 365

Read the rest of this entry

How To Transform A Word Document To A Sway Web Page?

Word lets you easily transform your document into an interactive and easy-to-share Sway web page that looks great on any device. The procedure is quite easy and very quick and the result very efficient. We have a variety of Style thumbnails to pick from, where we also have a preview on how our Document will look like if we Transform it into a Sway Web Page. All you need to do is to continue reading the post below.

Transform A Document To A Webpage in Word 365

Read the rest of this entry

Πώς Μπορούμε Να Ανοίξουμε Φακέλους Άλλων Χρηστών Στο Outlook?

How To Open Other Users Folder in Outlook?

Στο Outlook, έχουμε τη δυνατότητα να διαχειριστούμε κάποιου άλλου ατόμου τα Μηνύματα (Mail) και τα Αντικείμενα Ημερολογίων (Calendar Items). Ο ένας τρόπος είναι να έχουμε Κοινή Χρήση Φακέλων (Shared Folders) και ο άλλος τρόπος είναι να εμπιστευτούμε κάποιον να ενεργήσει εκ μέρους μας. Με την Κοινή Χρήση ενός Φακέλου (Folder), επιτρέπουμε να έχουν πρόσβαση σε έναν ή περισσότερους Φακέλους (Folders). Αυτό δεν σημαίνει όμως, ότι όποιος έχει πρόσβαση στον Φάκελό (Folder) μας μπορεί να απαντάει σε Μηνύματα Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (Mail Messages) εκ μέρους μας, ή να απαντάει σε Προσκλήσεις Σύσκεψης (Meeting Requests) για εμάς. Για να δουλέψει αυτό το χαρακτηριστικό θα πρέπει να έχουμε το Outlook για Office 365 για επιχειρήσεις ή άλλο λογαριασμό που βασίζεται σε Exchange. Εάν θέλετε να μάθετε πώς μπορείτε να Ανοίξετε Φάκελο Άλλου Χρήστη Στο Outlook (How To Open Other User’s Folder in Outlook), συνεχίστε να διαβάζεται την παρακάτω ανάρτηση.

Άνοιγμα Φακέλου Άλλου Χρήστη Στο Outlook 365

Read the rest of this entry

How To Open Other Users Folder in Outlook?

In Outlook, we can manage another person’s Mail and Calendar Items also. There are two ways to work with another person’s Outlook Folders: One way is by Sharing Folders and the other way is to entrust someone to act on your behalf. By sharing a Folder, we let other people to access one or more Folders. This doesn’t mean though, that a person who can access your Folder that can’t reply to Email Messages or respond to meeting requests for you. For this feature to work we must have Outlook for Office 365 for business or another Exchange based Account. If you want to find out How To Open an Other User’s Folder in Outlook, just keep on reading the post below.

How To Open Other User's Folder in Outlook 365

Read the rest of this entry

Τι είναι και τι κάνει η Διαγραμμάτωση Στο Microsoft Word;

What is the Kerning Feature in Microsoft Word?

Διαγραμμάτωση (Kerning) στο Microsoft Word! Φαντάζομαι πως οι περισσότεροι από εμάς δεν γνωρίζουμε τι σημαίνει καν η λέξη Διαγραμμάτωση (Kerning) ή ακόμα και σε τι χρησιμεύει! Η Διαγραμμάτωση (Kerning) στο Word, ρυθμίζει το διάστημα μεταξύ δύο μεμονωμένων γραμμάτων για ένα καλύτερο οπτικό αποτέλεσμα. Φανταστείτε λοιπόν, πώς όταν σχεδιάζουμε ένα Έγγραφο (Document), η κάθε γραμματοσειρά τύπου Typeface χρησιμοποιεί το δικό τους είδος Διαγραμμάτωσης (Kerning). Το χαρακτηριστικό αυτό είναι αρκετά χρήσιμο όταν δημιουργούμε ένα Έγγραφο (Document) του Word που χρησιμοποιεί μεγάλη Γραμματοσειρά (Font). Για να χρησιμοποιήσουμε λοιπόν αυτό το χαρακτηριστικό, απλώς διαβάστε την παρακάτω ανάρτηση.

Τι Είναι Το Kerning Στο Microsoft Word

Read the rest of this entry

What is the Kerning Feature in Microsoft Word?

Kerning in Microsoft Word! I bet most of us doesn’t know what Kerning means or does! Well, Kerning is a feature in Microsoft Word, where it adjusts the space between two individual letters for a better visual look. Say that when we are designing a Document, each Typeface font requires its own specific Kerning. This feature is very important and necessary when we are designing in a Word Document with large Fonts. In order to use this feature just keep on reading this post below.

What Is Kerning in Microsoft Word 365

Read the rest of this entry

%d bloggers like this: