Blog Archives

Πώς Να Επεξεργαστούμε Τις Επιλογές Διάταξης Ενός Συγκεντρωτικού Πίνακα;

How To Change Default Layout Of PivotTables in Excel?

Φανταστείτε να έχουμε έναν Συγκεντρωτικό Πίνακα (PivotTable) και το έχουμε διαμορφώσει όπως ακριβώς το θέλουμε και έχουμε ήδη αφιερώσει αρκετό χρόνο πάνω του. Τι γίνεται με αυτές τις ρυθμίσεις που έχουμε κάνει; Πρέπει να επαναλάβουμε τις ίδιες επεξεργασίες ξανά και ξανά για μελλοντικούς Συγκεντρωτικούς Πίνακες (PivotTables) που θέλουμε να δημιουργήσουμε; Λοιπόν, είναι δυνατό να εισάγουμε και να μεταφέρουμε αυτές τις ρυθμίσεις σε άλλους Συγκεντρωτικούς Πίνακες (PivotTables) παρά να τα επεξεργαζόμαστε ένα, ένα ξεχωριστά. Εάν αλλάξουμε τις Προεπιλεγμένες Ρυθμίσεις (Default Settings) ενός Συγκεντρωτικού Πίνακα (PivotTable), όλες αυτές οι ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν και σε νέους Συγκεντρωτικούς Πίνακες (PivotTables) μελλοντικών Βιβλίων Εργασίας (Workbooks). Συγκεντρωτικοί Πίνακες (PivotTables) που ήδη έχουν δημιουργηθεί δεν θα επηρεαστούν καθόλου από τις αλλαγές που θα κάνουμε στην Προεπιλεγμένη Διάταξη (Default Layout). Εάν θέλετε να μάθετε πώς να διαμορφώσετε και να τροποποιήσετε την Προεπιλεγμένη Διάταξη (Default Layout) των Συγκεντρωτικών Πινάκων (PivotTables) απλώς συνεχίστε να διαβάζεται την παρακάτω ανάρτηση.

Επιλογές Διάταξης Ενός Συγκεντρωτικού Πίνακα

Read the rest of this entry

Advertisements

How To Change Default Layout Of PivotTables in Excel?

Imagine that we have an existing PivotTable laid out exactly the way we want it to be, where we have spent a lot of time on it. What happens to those settings though? Do we have to repeat them again and again for future PivotTables that we create? Well, it is possible to import these settings, otherwise will have to edit them one by one, individually. If we change the Default Settings of a PivotTable, all these settings will take place to all the new PivotTables in all future Workbooks. PivotTables that already exist, will not be affected at all by the changes that are made to the Default Layout. If you want to find out, how to modify and change the Default Layout of PivotTables just keep on reading the post below.

How To Change Default Layout Of PivotTables in Excel

Read the rest of this entry

Πώς Να Κάνουμε Χρήση του Πλήκτρου Insert αντί Συνδυασμών Πλήκτρων Ctrl+V Για Επικόλληση Κειμένου Στο Word;

How To Use the Insert Key instead of CtrlV when it comes to Paste Text in Word?

Πόσες φορές θελήσατε να κάνετε Επικόλληση (Paste) κειμένου στο Microsoft Word, και βρήκατε τον εαυτό σας να ψάχνει για την εντολή Επικόλληση (Paste) ή προσπαθούσατε να θυμηθείτε τον συνδυασμό Πλήκτρων Ctrl+V. Δεν χρειάζεται να ανησυχούμε πλέον, γιατί μπορούμε με το πάτημα του πλήκτρου Insert να επικολλήσουμε ότι έχουμε αντιγράψει στο σημείο που βρίσκεται ο εισαγωγέας μας στο Έγγραφο (Document). Το μόνο που πρέπει να κάνετε είναι να διαβάσετε την παρακάτω ανάρτηση.

Insert αντί Συνδυασμών Πλήκτρων Ctrl V Για Επικόλληση

Read the rest of this entry

How To Use the Insert Key instead of CtrlV when it comes to Paste Text in Word?

How many times have you wanted to Paste text in Microsoft Word, and you found yourself looking for the Paste command or trying to remember the combinations of Keystrokes Ctrl+V. Well, you don’t need to anymore, because you can just choose the Insert key and whatever you have Copied will be inserted where the cursor is located in your Document. To find out, how to change this setting just keep on reading the post below.Insert Key instead of CtrlV when it comes to Paste Text in Word

Read the rest of this entry

Πώς Να Απενεργοποιήσουμε το Ctrl + Click Για Να Ακολουθήσουμε Έναν Υπερσύνδεσμο Στο Word;

How To Disable Ctrl + Click To Follow Hyperlinks in Microsoft Word?

Έχετε βαρεθεί να χρησιμοποιείτε το Ctrl + Click για να ακολουθήστε έναν Υπερσύνδεσμο (Hyperlink) σε ένα Έγγραφο (Document) του Word με τον προεπιλεγμένο Περιηγητή Ιστού (Web Browser); Διαδικασία αρκετά κουραστική και χρονοβόρα. Θα επιθυμούσατε με ένα μόνο κλικ του ποντικιού να ανοίξετε τον Υπερσύνδεσμο (Hyperlink). Με αυτόν τον τρόπο δεν θα είχαμε αναδυόμενα παράθυρα να μας λένε τι να κάνουμε και πότε. Η διαδικασία αυτή λοιπόν είναι δυνατή και θα περιγραφεί παρακάτω.

Αλλαγή Ρυθμίσεων Για Υπερσυνδέσμους Στο Microsoft Word

Read the rest of this entry

How To Disable Ctrl + Click To Follow Hyperlinks in Microsoft Word?

Are you tired of using Ctrl + Click to follow a Hyperlink in a Word Document in our Default Browser? Procedure very annoying and time consuming. You wished that with just one click you would be able to open the Hyperlink. This way no more popups telling us what to do. Well it is possible and below I will describe how can it be done.

How To Click or Tap to Open Hyperlinks in Microsoft Word

Read the rest of this entry

Πώς Να Αλλάξουμε Τις Επιλογές Αυτόματης Διόρθωσης στο Word;

How To Change Microsoft Word’s AutoCorrect Options?

Στο Word, υπάρχει ένα χαρακτηριστικό το οποία στοχεύει στην επιδιόρθωση συχνών κοινών λαθών που κάνουμε κατά την πληκτρολόγηση του κειμένου του Εγγράφου (Document) μας. Λάθη όπως να μην κάνουμε κεφαλαίο το πρώτο γράμμα των Ονομάτων (Names) ή να ξεχνάμε να κάνουμε κεφαλαίο το πρώτο γράμμα μίας πρότασης. Μερικές φορές αυτές οι αυτόματες διορθώσεις είναι ενοχλητικές και κουραστικές και δεν τις χρειαζόμαστε. Πως μπορούμε να το επιτύχουμε; Απλώς συνεχίστε να διαβάζετε την παρακάτω ανάρτηση.

Πώς Να Αλλάξουμε Τις Επιλογές Αυτόματης Διόρθωσης στο Word

Read the rest of this entry

How To Change Microsoft Word’s AutoCorrect Options?

In Word, there is available a feature aimed at fixing automatically common mistakes that we make when we are typing our Document. Mistakes such as not capitalizing the Names of Days or forgetting to capitalize the first letter of a sentence and many more. Sometimes though, these corrections are annoying, and we want to get rid of them. How can this be accomplished? Just keep on reading the post below.

How To Change Microsoft Word’s AutoCorrect Options

Read the rest of this entry

Πώς Γίνεται Η Αυτόματη Απόκρυψη Κορδέλας – Εμφάνιση Καρτελών – Εμφάνιση Καρτελών & Εντολών Στις Εφαρμογές του Microsoft Office;

How To Auto Hide-Show Tabs Only-Show Tabs And Commands in Microsoft Office Applications?

Χρειάζεστε περισσότερο χώρο εργασίας όταν δουλεύετε στις Εφαρμογές του Microsoft Office; Χρειάζεστε να συγκεντρωθείτε περισσότερο στο Έγγραφο (Document); Χρειάζεστε να δώσετε περισσότερη έμφαση στις Συναρτήσεις (Formulas) στο Φύλλο Εργασίας (Spreadsheet); Χρειάζεστε να έχω περισσότερο χώρο για τις Διαφάνειες (Slides) του PowerPoint ή για το Μήνυμα (Message) του Outlook; Εδώ κάνει την εμφάνισή του η εντολή Επιλογές Εμφάνισης Κορδέλας (Ribbon Display Options) στις Εφαρμογές Του Microsoft Office. Συνεχίστε να διαβάζεται την παρακάτω ανάρτηση για να μάθετε πώς λειτουργεί.

Πώς Να Αποκρύψτε, Εμφανίστε, Προσαρμόστε την Κορδέλα Στο Office

Read the rest of this entry

How To Auto Hide – Show Tabs Only – Show Tabs And Commands in Microsoft Office Applications?

Do you need more space when you work in Microsoft Office Applications? You want to focus more on your Document? Pay more attention at the Formulas in your Spreadsheet? Have more space for your PowerPoint Slides or your Message in Outlook? This is where the Ribbon Display Options features appears in Microsoft Office Applications. Just keep on reading the post below to find out how to use these features.

How To Show, Hide, Customize the Ribbon in Office

Read the rest of this entry

%d bloggers like this: