Blog Archives

Εκφώνηση Μηνύματος Στο Outlook 365

Read Aloud feature in Outlook 365

Έχετε κουραστεί να διαβάζεται έγγραφα, μηνύματα κτλ.; Χρειάζεστε ένα διάλλειμα;

Η Εκφώνηση Μηνύματος (Read Aloud) είναι τώρα διαθέσιμη τώρα στο Outlook 365. Σε μία προηγούμενη ανάρτησή μου είχα αναφερθεί στην Εκφώνηση Κειμένου (Read Aloud) στο Microsoft Word. Τώρα λοιπόν, αυτό το χαρακτηριστικό είναι διαθέσιμο και στο Microsoft Outlook 365.

Εκφώνηση Μηνύματος Στο Outlook 365

Read the rest of this entry

Read Aloud feature in Outlook 365

Tired of reading documents, e-mails; Need a break;

Read Aloud is here!  Available now in Outlook 365. In a previous post of mine I had mentioned about the Read Aloud feature available in Microsoft Word. Well, this feature is now available in Microsoft Outlook 365.

Read Aloud E-Mail in Outlook 365

Read the rest of this entry

Άνοιγμα Ημερολογίων Από Άλλες Πηγές Στο Outlook 365

Open Calendars from Other Sources in Outlook 365

Όπως αναφέρθηκα και σε προηγούμενες αναρτήσεις μου, έχουμε τη δυνατότητα να Δημιουργήσουμε Ομάδες Ημερολογίων και να Αποθηκεύσουμε Ομάδες Ημερολογίων στο Outlook. Ο λόγος που το κάνουμε αυτό όπως έχει αναφερθεί, είναι να δούμε ταυτόχρονα συνδυασμένα χρονοδιαγράμματα συνεργατών, ραντεβού, γενέθλια, κτλ., με μία ματιά, γλιτώνοντάς μας πολύτιμο χρόνο. Αντί να Δημιουργούμε (Create) και να Αποθηκεύουμε (Save) τα δικά μας Ημερολόγια (Calendars), μπορούμε επίσης να Ανοίξουμε Ημερολόγια Από Άλλες Πηγές (Open Calendars From Other Sources), στο οποίο θα αναφερθώ παρακάτω. Απλώς συνεχίστε να διαβάζεται.

Άνοιγμα Ημερολογίων Από Άλλες Πηγές

Read the rest of this entry

Open Calendars from other Sources in Outlook 365

I have mentioned in previous posts of mine, how to Create New Calendar Groups and how to Save As New Calendar Group in Outlook. The reason for doing the above as mentioned is to see combined schedules, appointments, Birthdays, etc. at a glance, saving us precious time. Instead of Creating and Saving our Own Calendars, we can also Open Calendars From Others Sources which will be described below. So, just keep on reading.

Open Calendars in Outlook

Read the rest of this entry

Αποθήκευση Ώς Νέας Ομάδας Ημερολογίων Στο Outlook 365

Save As New Calendar Group in Outlook 365

Όπως αναφέρθηκα και σε προηγούμενη ανάρτησή μου, Δημιουργία Νέας Ομάδας Ημερολογίων Στο Outlook 365 (Create New Calendar Groups in Outlook), μπορούμε να δημιουργήσουμε την δική μας Ομάδα Ημερολογίων (Calendar Groups) στο Outlook. Εάν την ίδια χρονική στιγμή βλέπουμε το ίδιο σετ ημερολογίων ξανά και ξανά, μπορούμε να γλιτώσουμε χρόνο δημιουργώντας μία Ομάδα Ημερολογίων (Calendar Group). Σε αυτήν την ανάρτηση θα περιγράψω πώς να Αποθηκεύσουμε Μία Νέα Ομάδα Ημερολογίων (Save As A New Calendar Group) στο Outlook. Το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να συνεχίσετε να διαβάζεται παρακάτω.

Αποθήκευση Νέας Ομάδας Ημερολογίων

Read the rest of this entry

Save As New Calendar in Group in Outlook 365

As mentioned in my previous post Create New Calendar Groups in Outlook 365 we are able to create our own Calendar Groups in Outlook. If we are looking at the same set of Calendars, repeatedly, we can save time by making them into a Calendar Group. In this post I will describe how to Create and Save A New Calendar Group in Outlook. All you need to do is to continue reading the post below.

Save As New Calendar Groups in Outlook

Read the rest of this entry

Δημιουργία Νέας Ομάδας Ημερολογίων Στο Outlook 365

Create New Calendar Groups in Outlook 365

Πολλές φορές στο Outlook έχουμε κάποια Ημερολόγια (Calendars) τα οποία θέλουμε να προβληθούνε ταυτόχρονα. Αυτά τα Ημερολόγια (Calendars) μπορεί να είναι Ημερολόγια (Calendars) Εργασίας (Work), Συναδέλφων (Colleagues) ή Γενέθλια Οικογενείας (Birthday Calendars). Στο Outlook, έχουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσουμε Ομάδες (Groups) από αυτά τα Ημερολόγια (Calendars) και οποιαδήποτε άλλα Ημερολόγια (Calendars) επιθυμούμε, έτσι ώστε να μπορέσουμε να δούμε ένα συνδυασμό χρονοδιαγραμμάτων με μία ματιά. Για να μάθετε πώς μπορείτε να Δημιουργήσετε Μία Νέα Ομάδα Ημερολογίων Στο Outlook 365 (How To Create A New Calendar Group), απλώς συνεχίστε να διαβάζεται παρακάτω.

Δημιουργία Νέας Ομάδας Ημερολογίων

Read the rest of this entry

Create New Calendar Groups in Outlook 365

Many times, in Outlook, we have a set of Calendars that we often view together. These Calendars may be Work Calendars, Colleagues or Family Birthdays Calendars. In Outlook, we can actually Group these Calendars or any Calendars that we wish to, so it can make it easy for us to see the combined schedules at a glance. In order to learn How to Create A New Calendar Group in Outlook, just continue reading the post below.

Create New Calendar Group

Read the rest of this entry

Αντίγραφα Χωρίς Σύνδεση & Με Σύνδεση Στις Εφαρμογές του Microsoft Office

Offline and Online Copies in Microsoft Office Applications

Αντίγραφα Χωρίς Σύνδεση Στο Office 365

Φανταστείτε πώς για κάποιον λόγο δεν είμαστε συνδεδεμένοι στο Internet. Το πρώτο πράγμα που μας έρχεται στο μυαλό είναι πώς θα τελειώσουμε την εργασία μας. Θα προλάβουμε να την παραδώσουμε στην ώρα μας πριν εκπνεύσει η προθεσμία; Όλα αυτά τα σκεφτόμαστε σε πρώτη φάση μαζί με κάποιες άλλες σκέψεις. Τι κάνουμε λοιπόν;

Για να λειτουργήσει αυτό που θα αναφέρω παρακάτω, θα πρέπει να έχουμε πρωτίστως ανεβάσει το Έγγραφό (Document), Βιβλίο Εργασίας (Workbook) ή Παρουσίαση (Presentation) στον Χώρο Αποθήκευσής μας στο OneDrive.

Τότε, αφού ακόμα και εάν δεν έχουμε συνδεθεί στο Internet, χρησιμοποιούμε την ίδια διαδικασία να ανοίξουμε το Έγγραφό (Document), Βιβλίο Εργασίας (Workbook) ή Παρουσίαση (Presentation), μόνο που το ανοίγουμε από τα τον Προσωπικό μας Λογαριασμό στο One Drive (OneDrive Personal Account). Έπειτα συνεχίζουμε να δουλεύουμε στο Έγγραφό (Document), Βιβλίο Εργασίας (Workbook) ή Παρουσίαση (Presentation) καθώς είμαστε Χωρίς Σύνδεση (Offline), και οποιαδήποτε αλλαγή κάνουμε, αυτό θα «ανέβει» στον διακομιστή καθώς θα ξανασυνδεθούμε σε κάποιο Δίκτυο (Network). Το Office Χωρίς Σύνδεση (Office Online) είναι διαθέσιμο για όλους και μπορούμε να έχουμε πρόσβαση σε αυτό από οποιαδήποτε συσκευή και είναι πολύ χρήσιμο για συνεργασία σε πραγματικό χρόνο.

Για να δούμε λοιπόν πώς λειτουργεί.

Read the rest of this entry

Offline and Online Copies in Microsoft Office Applications

Offline Files In Microsoft Office 365

Say for some reason we are not connected to the Internet, the first thing that we think is how are we going to get our work done? Will we be on time for the deadline? Among with many other questions. So, what do we do?

First of all in order for this to work, means that we must have uploaded our Document, Workbook or Presentation on our OneDrive Storage Space.

Then, even though we are not connected to the Internet, we use the same procedure to Open our Document, Workbook or Presentation, only that we open them from our OneDrive Personal Account. We then continue to work on our Document, Workbook or Presentation while we are Offline, and anything that we change or do will be uploaded to the server when we reconnect to a Network. Office Online is completely free, can easily be accessed from any device, and is better for real-time collaboration.

Let’s see this in action then.

Read the rest of this entry

%d bloggers like this: