Blog Archives

Πώς Να Εισάγετε Κωδικό QR Σε Μία Παρουσίαση του Microsoft PowerPoint;

Microsoft PowerPoint Blog Banner

How To Insert A QR Code in a Microsoft PowerPoint Presentation?

Τώρα μπορείτε να εισάγεται σε μία Διαφάνεια (Slide) του PowerPoint έναν Κωδικό QR με την βοήθεια ενός Πρόσθετου (Add-in) το οποίο και θα πρέπει πρώτα να εγκαταστήσετε. Ένας Κωδικός QR δουλεύει με τον ίδιο τρόπο όπως ένας γραμμωτός κώδικας που βρίσκουμε σε προϊόντα των καταστημάτων. Είναι μία εικόνα με δυνατότητα σάρωσης που αποτελείται από μαύρα τετράγωνα και τελείες που αντιπροσωπεύουν δεδομένα και αποκωδικοποιούνται με μεγάλη ταχύτητα. Όταν εισαχθεί στη Διαφάνεια (Slide), οποιοσδήποτε θα μπορεί να διαβάσει τον Κώδικα QR με την χρήση της κάμερας του κινητού τηλεφώνου, όπου και όλες οι πληροφορίες θα εμφανιστούν. Μπορείτε να δημιουργήσετε Κώδικα QR που περιέχει πληροφορίες για Ιστοσελίδα (Web Address), Μήνυμα Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (E-mail Message), Αριθμό Τηλεφώνου (Telephone Number), Μήνυμα SMS (SMS Message), Γεωγραφική Τοποθεσία (Geographic Location) ή ακόμα και να δημιουργήσετε ένα Προσαρμοσμένο Κώδικα QR. Για να μάθετε πώς να εισάγεται έναν Κώδικα QR σε μία Διαφάνεια (Slide) του PowerPoint, απλώς συνεχίστε να διαβάζεται την παρακάτω ανάρτηση.

Πώς Να Εισάγετε Κωδικό QR Σε Μία Παρουσίαση του Microsoft PowerPoint

Read the rest of this entry

How To Insert A QR Code in a Microsoft PowerPoint Presentation?

Microsoft PowerPoint Blog Banner

We can now insert into a PowerPoint Slide a QR Code with the help of an Addin that we must install first. A QR Code works the same way as a barcode that we find at Supermarket products. It is a scannable image that consists of several black squares and dots which represent certain pieces of information. While in the Slide, anyone can read the QR Code with their smartphone camera and all the information will appear. We can create a QR Code that contains information for a Web Address, an E-mail Message, a Telephone Number, a SMS Message, a Geographic Location or even create a Custom one. To find out how to Insert a QR Code in a PowerPoint Slide, just keep on reading the post below.

How To Insert A QR Code in a Microsoft PowerPoint Presentation1

Read the rest of this entry

Τι είναι και τι κάνει η Διαγραμμάτωση Στο Microsoft Word;

What is the Kerning Feature in Microsoft Word?

Διαγραμμάτωση (Kerning) στο Microsoft Word! Φαντάζομαι πως οι περισσότεροι από εμάς δεν γνωρίζουμε τι σημαίνει καν η λέξη Διαγραμμάτωση (Kerning) ή ακόμα και σε τι χρησιμεύει! Η Διαγραμμάτωση (Kerning) στο Word, ρυθμίζει το διάστημα μεταξύ δύο μεμονωμένων γραμμάτων για ένα καλύτερο οπτικό αποτέλεσμα. Φανταστείτε λοιπόν, πώς όταν σχεδιάζουμε ένα Έγγραφο (Document), η κάθε γραμματοσειρά τύπου Typeface χρησιμοποιεί το δικό τους είδος Διαγραμμάτωσης (Kerning). Το χαρακτηριστικό αυτό είναι αρκετά χρήσιμο όταν δημιουργούμε ένα Έγγραφο (Document) του Word που χρησιμοποιεί μεγάλη Γραμματοσειρά (Font). Για να χρησιμοποιήσουμε λοιπόν αυτό το χαρακτηριστικό, απλώς διαβάστε την παρακάτω ανάρτηση.

Τι Είναι Το Kerning Στο Microsoft Word

Read the rest of this entry

What is the Kerning Feature in Microsoft Word?

Kerning in Microsoft Word! I bet most of us doesn’t know what Kerning means or does! Well, Kerning is a feature in Microsoft Word, where it adjusts the space between two individual letters for a better visual look. Say that when we are designing a Document, each Typeface font requires its own specific Kerning. This feature is very important and necessary when we are designing in a Word Document with large Fonts. In order to use this feature just keep on reading this post below.

What Is Kerning in Microsoft Word 365

Read the rest of this entry

Εργαλεία Συνημμένων Στο Outlook 365

Attachment Tools Tab in Microsoft Outlook 365

Αρκετές φορές, θα δούμε συνημμένα αρχεία κάτω από ένα Μήνυμα (Message) στο Outlook 365. Όταν λάβουμε μία εικόνα ως συνημμένο, θα μπορούμε να τη δούμε στο Κυρίως Σώμα του Μηνύματος (Message Body). Εάν κάνουμε ένα διπλό κλικ πάνω σε ένα Συνημμένο (Message), θα ανοίξει το Συνημμένο (Attachment) ανάλογα με το πρόγραμμα που έχει συσχετιστεί. Τι άλλο μπορούμε να κάνουμε με τα Συνημμένα Αρχεία (Attachment Files); Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πώς μπορείτε να χειριστείτε Συνημμένα (Attachments) στο Outlook 365, απλώς συνεχίστε να διαβάζεται.

Εργαλεία Συνημμένων Στο Outlook 365

Read the rest of this entry

Attachment Tools Tab in Outlook 365

Most of the times, we will see attached files under a Message in Outlook 365. When we are receiving pictures as attachments, we will see them in the Message Body. If we double click on an Attachment, we will open it according in which program it is associated. If you want to learn more on how to handle Attachments in Outlook 365 just continue reading the post below.

Attachment Tools Tab in Outlook 365

Read the rest of this entry

Δυνατότητα Μεταμόρφωσης Στο PowerPoint

Morph Transition In PowerPoint

Morph Transition

Μία νέα Μετάβαση (Transition) κατέφθασε στο PowerPoint 2016, η οποία ονομάζεται Δυνατότητα Μεταμόρφωσης (Morph). Με αυτήν την Μετάβαση (Transition), μπορούμε να κάνουμε ομαλές μεταβάσεις, και αντικείμενα να μετακινούνται μεταξύ Διαφανειών (Slides) στην Παρουσίαση (Presentation). Μπορούμε να εφαρμόσουμε τη Δυνατότητα Μεταμόρφωσης (Morph) όταν θέλουμε να δημιουργήσουμε την αίσθηση της κίνησης. Για να δούμε πώς δουλεύει η Δυνατότητα Μεταμόρφωσης (Morph) στο PowerPoint 2016 απλά συνεχίστε να διαβάζετε.

Read the rest of this entry

Morph Transition in PowerPoint 2016

Morph Transition

A new transition has arrived in PowerPoint 2016 named Morph. With this transition, we can make animations, transitions and objects to be moved across the Slides in our Presentation. When we apply the Morph Transition on Slides we create the appearance of movement. To find out how the Morph Transition works in PowerPoint 2016 just continue reading.

For the Morph Transition to work properly, we will need first to have two Slides with at least one object in comment. In my example below, I have the Slide that I want, and then I did a right click on the selected Slide and from the drop-down menu that appeared I selected the command Duplicate Slide. This way I have two identical Slides in my Presentation. On the Duplicated Slide, I move the object (for my example Santa Clause) in to a different location on the Slide and even change the size of it. I also changed the Size of the Title and moved it to the Left corner of the Slide. If we add or delete anything on the Duplicated Slide, it will either fade in or fade out once we use the Morph Transition.

Read the rest of this entry

Μεταβάσεις Διαφανειών Στο PowerPoint 13

Slide Transitions In PowerPoint 13

Όταν βλέπουμε μία Παρουσίαση (Presentation) του PowerPoint που έχει ειδικά εφέ ανάμεσα στις Διαφάνειες (Slides), σημαίνει ότι έχουμε δει Μεταβάσεις Διαφανειών (Slide Transitions). Οι Μεταβάσεις (Transitions) μπορεί να είναι πολύ απλές ή εντυπωσιακές έτσι ώστε να αποσπάσουμε την προσοχή του ακροατηρίου. Εάν θέλουμε να εφαρμόσουμε Μεταβάσεις (Transitions) σε μία Παρουσίαση του PowerPoint θα πρέπει να ακολουθήσουμε τα παρακάτω βήματα.

Πρώτα θα πρέπει να επιλέξουμε το tab Μεταβάσεις (Transitions) όπως εμφανίζεται και στην παρακάτω εικόνα. Το tab Μεταβάσεις (Transitions) είναι χωρισμένο στα ακόλουθα μέρη.

  • Προεπισκόπηση (Preview): Εδώ μπορούμε να προ-επισκοπήσουμε τις μεταβάσεις των διαφανειών που έχουμε εφαρμόσει.
  • Μετάβαση Σε Αυτήν Τη Διαφάνεια (Transitions To This Slide): Εδώ μπορούμε να επιλέξουμε μία από τις διαθέσιμες μεταβάσεις για εφαρμογή στη διαφάνειά μας.
  • Επιλογές Εφέ (Effect Options): Ανάλογα με την Μετάβαση (Transition) που έχουμε εφαρμόσει στη διαφάνεια, υπάρχουν και οι ανάλογες Επιλογές Εφέ (Effect Options) για να επιλέξουμε.
  • Χρονισμός (Timing): Με αυτήν την περιοχή μπορούμε να καθορίσουμε έναν Ήχο (Sound) για αναπαραγωγή κατά την Μετάβαση της Διαφάνειας (Slide Transition), μπορούμε επίσης να καθορίσουμε την Χρονική Διάρκεια αναπαραγωγής του ήχου, και μπορούμε να τα Εφαρμόσουμε Σε Όλες (Apply To All) τις διαφάνειες της Παρουσίασης (Presentation). Μπορούμε επίσης να καθορίσουμε για τη Μετάβαση Της Διαφάνειας (Slide Transition) να αναπαραχθεί Με Κλικ Του Ποντικιού (On A Mouse Click) ή Μετά Από (Set), όπου καθορίζουμε εμείς το χρονικό διάστημα.

Transitions To This Slide

Read the rest of this entry

Slide Transitions In PowerPoint 13

When we see a PowerPoint Presentation that has effects between the slides, means that we have seen Slide Transitions. Transitions can be very simple or flashy in order to grab the audience attention. If you want to apply Transitions in your PowerPoint Presentation just follow the steps described below.

First we must select the Transitions tab as shown in the image below. The Transitions tab is separated in the following areas:

  • Preview: Where we can Preview the transitions that we have applied on our slides.
  • Transitions To This Slide: Where we can select one of the available transitions in order to apply to the slide.
  • Effect Options: Depending on the Transition that we have applied to the slide, there might be Effect Options to choose from.
  • Timing: With this area we can adjust for a Sound to be played along with the Slide Transition, we can set its Duration and we can choose to Apply the transition To All the slides in our Presentation. We can also define for the Transition to be played On a Mouse Click or Set the time ourselves.

Transitions To This Slide

Read the rest of this entry

%d bloggers like this: