Blog Archives

Πρόσθετο Wikipedia Για Το Microsoft Word 365

Wikipedia Add-In For Microsoft Word 365

Ορολογία Wikipedia: Η Βικιπαίδεια ή Wikipedia (προφέρεται: [ˌwiːkiˈpiːdiə] μεταγραφή: γουικιπίντια) είναι πολυγλωσσική Διαδικτυακή εγκυκλοπαίδεια ελεύθερου περιεχόμενου. Το όνομα Wikipedia είναι μια σύνθετη λέξη από τις λέξεις wiki (ένα είδος συλλογικού ιστότοπου) και εγκυκλοπαίδεια. Τα λήμματα της Βικιπαίδειας παρέχουν συνδέσμους που οδηγούν τον χρήστη σε σχετικές σελίδες με επιπλέον πληροφορίες.

2000px-Wikipedia-logo-v2-en.svg

Η Βικιπαίδεια γράφεται σε συνεργασία από εθελοντές από όλο τον κόσμο. Οποιοσδήποτε μπορεί να επεξεργαστεί λήμματα, απλώς πατώντας στη σύνδεση επεξεργασία που εμφανίζεται στην κορυφή της κάθε σελίδας. Από την ίδρυσή της το 2001, η Βικιπαίδεια έχει μεγαλώσει ραγδαία σε έναν από τους μεγαλύτερους ιστότοπους αναφοράς στο Web, προσελκύοντας τουλάχιστον 684 εκατομμύρια επισκέπτες ετησίως το 2008. Υπάρχουν πάνω από 75.000 ενεργοί συνεισφέροντες που εργάζονται σε περισσότερα από 30.000.000 λήμματα σε περισσότερες από 250 γλώσσες.

Wikipedia Add-In for Microsoft Word 365 Greek

Read the rest of this entry

Wikipedia Add-In For Microsoft Word 365

Definition of Wikipedia: Wikipedia (Listeni/ˌwɪkᵻˈpiːdi.ə/ or Listeni/ˌwɪkiˈpiːdi.ə/ WIK-i-PEE-dee-ə) is a multilingual, web-based, free-content encyclopedia project supported by the Wikimedia Foundation and based on a model of openly editable content. The name “Wikipedia” is a portmanteau of the words wiki (a technology for creating collaborative websites, from the Hawaiian word wiki, meaning “quick”) and encyclopedia. Wikipedia’s articles provide links designed to guide the user to related pages with additional information.

2000px-Wikipedia-logo-v2-en.svg

I believe everyone is familiar with Wikipedia. I believe that almost everyone has used it to search for something. I believe that is a very useful and powerful website. Well, this website Wikipedia is now available also in Microsoft Word 365 as an Add-In. In order to find out, how to use it, is just to follow the steps below.

Wikipedia Add-In for Microsoft Word 365

Read the rest of this entry

Χρήση Ερευνητή Σε Έγγραφο του Word 2016

Use Of Researcher in A Word Document

Μερικές φορές σε ένα Έγγραφο του Microsoft Word, βρισκόμαστε στο σημείο που θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε και να εισάγουμε περιεχόμενο από μία αξιόπιστη πηγή στο έγγραφό μας απλά και γρήγορα. Χρειαζόμαστε να αναζητήσουμε και να εξερευνήσουμε το υλικό το οποίο σχετίζεται με το περιεχόμενο με το οποίο θέλουμε εμείς να εισάγουμε στο έγγραφό μας χωρίς να χρειάζεται να φύγουμε από το Word. Εδώ κάνει την εμφάνιση του ο Ερευνητής (Researcher). Με τη χρήση του Ερευνητή (Researcher), μπορούμε να εξερευνήσουμε και να εισάγουμε κείμενο στο Έγγραφο του Word και ακόμα και να εισάγουμε Παραπομπή (Cite) στο κείμενο. Για να δείτε πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον Ερευνητή (Researcher) απλώς συνεχίστε να δουλεύετε.

Θα πρέπει να επιλέξουμε το tab Αναφορές (References) και από την περιοχή της κορδέλας που ονομάζεται Έρευνα (Research) επιλέγουμε την εντολή Ερευνητής (Researcher) όπως εμφανίζεται και στην παρακάτω εικόνα.

References - Researcher

Αφού επιλεγεί η εντολή, εμφανίζεται το παράθυρο εργασιών Ερευνητής (Researcher) που εμφανίζεται στα δεξιά της οθόνης μας όπως και στην παρακάτω εικόνα. Τότε από την περιοχή Αναζήτησης (Search) του παραθύρου εργασιών Ερευνητής (Researcher), θα πρέπει να πληκτρολογήσουμε την λέξη κλειδί από αυτό που αναζητάμε. Για το δικό μου παράδειγμα έχω πληκτρολογήσει τη λέξει Πληθυσμός (Population), όπου μετά από κάποιο σύντομο χρονικό διάστημα εμφανίζονται τα Αποτελέσματα (Results) στο κάτω μέρος του παραθύρου εργασιών Ερευνητής (Researcher)

Researcher Task Pane

Read the rest of this entry

Researcher in a Word 2016 Document

Some times in a Microsoft Word Document, we come to the point that we want to use and add content in it from reliable sources quickly and easily. We need to explore and research the material that is related to our content and we want to add it in our document without leaving Word. This is where the Researcher command comes in. With the use of Researcher, we can explore and insert content in our Word Document and even Cite the content. For you to find out how the Researcher works just continue reading.

We must select the References tab and then from the area of the ribbon named Research, we select the Researcher command as shown in the image below.

References - Researcher

Once selected the Researcher task pane appears at the right of our screen as shown in the image below. Then in the Search Area of the Researcher task pane, we must type in the key word of what we are searching for. For my example, I have typed in the keyword Population, and after a while all the Results are displayed at the bottom of the Researcher task pane.

Researcher Task Pane

Read the rest of this entry

Δημιουργία Ευρετηρίου Σε Έγγραφο του Word 2016

Create An Index In Word 2016 Document

Ένα Ευρετήριο (Index) είναι μία αναφορά εγγράφου ή λίστας που περιέχει τους όρους και τα θέματα που αναφέρονται στο έγγραφό μας. Έχουμε τη δυνατότητα να το δημιουργήσουμε και να το μορφοποιήσουμε από την αρχή. Για να δημιουργήσουμε ένα Ευρετήριο (Index), επισημαίνουμε τις καταχωρήσεις του ευρετηρίου, παρέχοντας το όνομα της κύριας καταχώρησης και της παραπομπής στο έγγραφο και, στη συνέχεια, δημιουργούμε το Ευρετήριο (Index). Για αναλυτικές λεπτομέρειες απλώς συνεχίστε να διαβάζετε την παρακάτω ανάρτηση.

Πρώτα θα πρέπει είτε να επιλέξουμε το κείμενο που θέλουμε να δημιουργήσουμε μία Καταχώρηση (Entry) ή να τοποθετήσουμε τον εισαγωγέα μας στα δεξιά του κειμένου, και έπειτα με τη χρήση του tab Αναφορές (Reference) εντοπίζουμε την περιοχή της κορδέλας που ονομάζεται Ευρετήριο (Index) όπως εμφανίζεται στην παρακάτω εικόνα.

References - Index

Αφού εντοπιστεί η περιοχή Ευρετήριο (Index), επιλέγουμε την εντολή Σήμανση Καταχώρησης (Mark Entry) όπως εμφανίζεται στην παρακάτω εικόνα. Αφού επιλεγεί εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Σήμανση Καταχωρήσεων Ευρετηρίου (Mark Index Entry).

Mark Entry

Read the rest of this entry

Create An Index In a Word 2016 Document

An Index is a document reference or list Word 2016 can build and format, providing that you know the trick: You must mark text in a document for inclusion in the index. Once the words are marked, an index field is inserted, which displays the index. Just continue reading in order to find out how to create an Index in a Word 2016 Document.

First we must either select the text that we want to use as an Entry, or place our cursor at the right of it, and then we select the References tab and locate the area of the ribbon named Index as shown in the image below.

References - Index

Once the Index area is located, we select the command Mark Entry as shown in the image below. Once selected, the Mark Index Entry dialog box appears.

Mark Entry

Read the rest of this entry

Εισαγωγή Βιβλιογραφίας Σε Έγγραφο του Word 13

Insert Bibliography in a Word 13 Document

Σε προηγούμενη ανάρτησή μου, αναφέρθηκα πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε και να εισάγουμε μία Αναφορά (Citation) σε έγγραφο του Word 13. Σε αυτήν την ανάρτηση θα αναφερθώ στο πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε και να εισάγουμε μία Βιβλιογραφία (Bibliography) σε ένα έγγραφο του Word 13.

Πρώτα όμως, τι είναι μία Βιβλιογραφία (Bibliography);

Είναι μία λίστα από πηγές που χρησιμοποιούνται ως αναφορές στο έγγραφό μας. Την Βιβλιογραφία (Bibliography) που δημιουργούμε την εισάγουμε στο τέλος του εγγράφου μας. Για να δημιουργήσουμε μία Βιβλιογραφία (Bibliography) θα πρέπει να έχουμε δημιουργήσει Αναφορές (Citations) στο έγγραφό μας. Παρακάτω θα αναφερθώ στη διαδικασία εισαγωγής Βιβλιογραφίας (Bibliography) σε ένα έγγραφο του Word 13.

Πρώτα από όλα θα πρέπει να επιλέξουμε το tab Αναφορές (References) και έπειτα από την περιοχή της κορδέλας που ονομάζεται Αναφορές & Βιβλιογραφίες (Citations & Bibliography) επιλέγουμε το βέλος δεξιά της εντολής Βιβλιογραφία (Bibliography) όπως εμφανίζεται και στην παρακάτω εικόνα. Ένα πτυσσόμενο μενού εμφανίζεται όπου βλέπουμε κάποια ενσωματωμένα στυλ για Βιβλιογραφία (Bibliography), Αναφορές (References) και Αναφορές Έργων (Work Cited), που είναι στη διάθεσή μας να χρησιμοποιήσουμε. Εάν έχουμε δημιουργήσει Αναφορές (Citations) μόνοι μας, απλώς χρησιμοποιούμε την εντολή Εισαγωγή Βιβλιογραφίας (Insert Bibliography) που βρίσκεται στο κάτω μέρος του πτυσσόμενου μενού.

References - Citations & Bibliography

Read the rest of this entry

Insert Bibliography in Word 13

In the previous post of mine, I mentioned how to create a Citation in Word 13 document. In this post, I will describe how to create a Bibliography in a Word 13 document.

First, what is a Bibliography?

A list of source materials that are used as references in our document. The Bibliography that we create, we usually place at the end of our document. In order to create a Bibliography we must have created Citations in our document. Below I will describe the feature of inserting a Bibliography in a Word 13 document.

First, we must select the References tab and then from the area of the ribbon named Citations & Bibliography we select the arrow next to the command Bibliography as shown in the image below. A drop down menu appears where we first notice that some Built In Bibliography, References and Work Cited are available to use. If we have created, Citations own our own we just use the command Insert Bibliography that is located at the bottom of the drop down menu.

References - Citations & Bibliography

Read the rest of this entry

Εισαγωγή Αναφοράς Σε Έγγραφο του Word 13

Insert Citation in Word 13 Document 

Μία παραπομπή είναι μία αναφορά σε μία πηγή που έχει είτε δημοσιευτεί είτε όχι. Είναι μία έκφραση αλφαριθμητική που είναι ενσωματωμένο στο σώμα του εγγράφου, όπως είναι και μία καταχώρηση στη Βιβλιογραφία (Bibliography) ως σημείο αναφοράς.

Οι κύριοι λόγοι για τις Αναφορές (Citations) είναι οι εξής:

  • Αποφυγή Λογοκλοπής
  • Απόδοση εργασίας και ιδεών στις σωστές πηγές
  • Να επιτρέψει τον αναγνώστη να καθορίσει ανεξάρτητα αν το αναφερόμενο υλικό υποστηρίζει τα επιχειρήματα του συγγραφέα
  • Να βοηθήσει τον αναγνώστη να αξιολογήσει τη δύναμη και την εγκυρότητα του υλικού που έχει χρησιμοποιήσει ο συγγραφέας

Σε αυτήν την ανάρτηση, θα περιγράψω τη διαδικασία δημιουργίας και εισαγωγής Αναφοράς (Citation) σε ένα έγγραφο του Word 13.

Πρώτα από όλα θα πρέπει να επιλέξουμε το tab Αναφορές (References) και να εντοπίσουμε την περιοχή της κορδέλας που ονομάζεται Αναφορές & Βιβλιογραφία (Citations & Bibliography) όπως εμφανίζεται και στην παρακάτω εικόνα.

References - Citations & Bibliography

Read the rest of this entry

Insert Citation in a Word 13 Document

A Citation is a reference to a published or unpublished source. It is an alphanumeric expression embedded in the body of a document that is also an entry in the Bibliography as a reference.

The basic purpose of a Citation are the following:

  • To avoid plagiarism
  • To attribute prior or unoriginal work and ideas to the correct sources
  • To allow the reader to determine independently whether the referenced material supports the author’s argument in the claimed way
  • To help the reader gauge the strength and validity of the material the author has used

In this post, I will describe how to create and insert a Citation in a Word 13 document.

First, we must select the References tap and then locate the area of the ribbon named Citations & Bibliography as shown in the image below.

References - Citations & Bibliography

Read the rest of this entry

%d bloggers like this: