Blog Archives

Πώς Να Στείλουμε Τα Σχόλιά Μας Για Τις Εφαρμογές Του Microsoft;

How To Send Your Feedback in Microsoft Office Applications?

Είστε ευχαριστημένοι με τις εφαρμογές του Microsoft Office και επιθυμείτε να τους το εκφράσετε; Δεν έχετε μείνει ικανοποιημένοι από κάποιες λειτουργίες στις Εφαρμογές Του Microsoft Office και θέλετε να τους πείτε την γνώμη σας; Έχετε μία ιδέα ή μία πρόταση σχετικά με τις εφαρμογές του Microsoft Office και θέλετε να τους τη μεταβιβάσετε και δεν γνωρίζετε πώς; Εδώ κάνει την εμφάνισή του η Αποστολή Σχολίων (Share Feedback) σε όλες τις εφαρμογές του Microsoft Office. Είναι μία πολύ απλή διαδικασία για να δείξουμε την ικανοποίησή μας ή τη δυσαρέσκειά μας ή μία ιδέα για το Office. Γιατί; Γιατί η γνώμη μας μετράει. Απλώς συνεχίστε να διαβάζετε την παρακάτω ανάρτηση, για να μάθετε Πώς Να Στείλουμε Τα Σχόλιά Μας Για Τις Εφαρμογές Του Microsoft; (How To Send Your Feedback in Microsoft Office Applications?).

Πώς Να Αποστείλετε Σχόλια Στη Microsoft

Read the rest of this entry

Advertisements

How To Send Your Feedback in Microsoft Office Applications?

Are you happy with Microsoft Office Applications and you want them to know how much? You are not satisfied with some things in Microsoft Office Applications, and you can’t tell them your opinion? Do you have an idea or a suggestion about Microsoft Office Applications and you want to share it and you don’t know how? This is where Microsoft Feedback appears in all of Microsoft Office Applications. It is an easy procedure to show if we are satisfied, dissatisfied or have a suggestion or an idea about Microsoft Office Applications. Because our opinions matter. Just read the post below, to find out how we can Share our Feedback in Microsoft Office Applications.

How To Send Your Feedback in Office 365

Read the rest of this entry

Πώς Να Ενσωματώσουμε Γραμματοσειρές Σε Μία Παρουσίαση του PowerPoint;

How To Embed Fonts in a PowerPoint Presentation?

Φανταστείτε να έχουμε δημιουργήσει μία Παρουσίαση (Presentation) του PowerPoint η οποία δείχνει τέλεια στον υπολογιστή μας, αλλά όταν παρουσιαστεί η ανάγκη να την παρουσιάσουμε κάπου αλλού, το κείμενο φαίνεται ακαταλαβίστικο και τίποτα σχεδόν δεν εμφανίζεται σωστά ή όπως το είχαμε φανταστεί. Τι συνέβη; Εδώ κάνουν την εμφάνισή τους οι Γραμματοσειρές (Fonts). Οι Γραμματοσειρές (Fonts) που έχουμε χρησιμοποιήσει στην Παρουσίασή (Presentation) μας, τα άλλα άτομα στα οποία παρουσιάσαμε την Παρουσίασή (Presentation), μπορεί να μην έχουν την ίδια Γραμματοσειρά (Fonts) εγκατεστημένες στο υπολογιστή τους. Ποια είναι η λύση λοιπόν; Απλώς συνεχίστε να διαβάζετε την παρακάτω ανάρτηση.

Πώς Να Ενσωματώσουμε Γραμματοσειρές Σε Παρουσίαση του PowerPoint

Read the rest of this entry

How To Embed Fonts in a PowerPoint Presentation?

Just imagine that our PowerPoint Presentation looks perfect on our computer, but when the time comes for us to present it somewhere else, the text looks messed up and nothing seems to be just right or how we imagined it. What has happened? This is where Fonts come in the equation. The Fonts that we have used on our Presentation, the other people where we presented our Presentation may not have the same Typefaces installed on their computer. So, what is the solution? Just keep on reading the post below.

How To Embed Fonts in a PowerPoint Presentation

Read the rest of this entry

Ποιες Είναι οι Ενημερώσεις Για Πληροφορίες Στις Εφαρμογές Του Office;

Which Are The Updated Features for Info for our Office Files?

Στις Εφαρμογές του Microsoft Office, οι περισσότερες πληροφορίες που χρειαζόμαστε για το ενεργό Έγγραφο (Document), Βιβλίο Εργασίας (Workbook) ή Παρουσιάσεις (Presentations) είναι διαθέσιμες σε μία θέση. Αυτή η θέση είναι οι Πληροφορίες (Info) της Προβολής (View) Backstage. Σε αυτή τη θέση, έχουμε πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα, να προετοιμάσουμε το περιεχόμενο για διανομή, και να επαναφέρουμε εάν είναι δυνατόν Αρχεία (File) που δεν έχουμε αποθηκεύσει. Τώρα έχουμε ακόμα περισσότερες εντολές διαθέσιμες για εμάς για να χρησιμοποιήσουμε, και τα οποία θα περιγραφούν στην παρακάτω ανάρτηση. Συνεχίστε απλώς να διαβάζεται για να μάθετε πώς γίνεται η Αποστολή (Upload), Κοινή Χρήση (Share), Αντιγραφή Θέσης (Copy Path) και Άνοιγμα Θέσης (Copy Path) Αρχείων (Files) στο Microsoft Word, PowerPoint και Excel.

Αναβαθμισμένες Πληροφορίες Για Αρχεία Στο Office 365

Read the rest of this entry

Which Are The Updated Features for Info for our Office Files;

In Microsoft Office applications, most of the information that we need about our actual active Document, Workbook or Presentation are available in one location. This location is the Info pane of the Backstage View. In this location, we can access information about permissions, prepare our content for sharing, recover if possible unsaved Files. Now available are even more commands available for us to use, which will be described in the post below. Just keep on reading to find out how to Upload, Share, Copy Path and even Open the File Location in Microsoft Word, PowerPoint and Excel.

Updated Info about Microsoft Office 365 Programs

Read the rest of this entry

Δημοσίευση Ημερολογίων Online Στο Outlook 365

How To Publish Calendars in Outlook 365

Στο Outlook 365, έχουμε ένα χαρακτηριστικό όπου μπορούμε να Δημοσιεύσουμε (Publish) το Ημερολόγιό (Calendar) στο Web. Με αυτόν τον τρόπο, στέλνουμε έναν σύνδεσμο του Ημερολογίου (Calendar) μας, εμφανίζοντας μόνο τις διαθέσιμες ώρες. Με τη χρήση αυτού του χαρακτηριστικού, σώζουμε αρκετό χρόνο πηγαίνοντας πίσω, μπρος στο ημερολόγιό μας προσπαθώντας να βρούμε έναν κατάλληλο χρόνο που να εξυπηρετεί όλους μας. Όταν Δημοσιεύουμε (Publish) ένα Ημερολόγιο (Calendar) του Outlook, δημιουργούνται urls (ενιαίος εντοπιστής πόρων), όπου και μπορούμε να αποστείλουμε σε άτομα εκτός του οργανισμού μας.

Δημοσίευση Ημερολογίων Στο Outlook 365

Τα πλεονεκτήματα που έχουμε όταν Δημοσιεύουμε (Publish) ένα Ημερολόγιο (Calendar) αποκτάμε μεγαλύτερο κοινό, μπορούμε να συμπεριλάβουμε άτομα εκτός του οργανισμού μας, και μπορούμε να επιτρέψουμε τους παραλήπτες να δούνε το Ημερολόγιο (Calendar) μόνο, και να μην μπορούνε να προσθέσουνε ή να επεξεργαστούνε συμβάντα. Για να μάθετε πώς μπορείτε Να Δημοσιεύσετε Το Ημερολόγιό Σας Στο Outlook (How To Publish Our Calendar in Outlook), απλώς συνεχίστε να διαβάζεται.

Read the rest of this entry

How To Publish Calendars in Outlook

In Outlook 365, we have a feature where we can Publish our Calendar to the Web. By this way, we send someone a link of our Calendar, showing them our free times. By using this feature, it saves us a lot of back and forth, trying to figure out a convenient time that works for the both of us. When we publish an Outlook Calendar as an Internet Calendar, urls are created that we can give to people outside our organization.

How To Publish Calendars in Outlook 365

The benefits of Publishing a Calendar is that we can reach a bigger audience, we can include people outside our organization, and we can let recipients only to view our Calendar and for them not to be able to add or edit events. In order to find out How To Publish Our Calendar in Outlook, just keep on reading.

Read the rest of this entry

Κοινή Χρήση Του Ημερολογίου Μας Στο Outlook

Share Our Calendar with Other People in Outlook

Σε προηγούμενη ανάρτησή μου, αναφέρθηκα πώς μπορούμε να Αποστείλουμε το Ημερολόγιό Μας στο Outlook (E-Mail Our Calendar in Outlook), έτσι ώστε να μοιραστούμε πληροφορίες με συναδέλφους, φίλους, κτλ. Ένας άλλος τρόπος που μπορούμε να επιλέξουμε είναι να χρησιμοποιήσουμε την εντολή Κοινή Χρήση (Share) στο Outlook. Η Κοινή Χρήση Ημερολογίου (Sharing A Calendar) μας δίνει περισσότερη εξουσία γιατί μας επιτρέπει να προσκαλέσουμε άτομα στον οργανισμό μας για να δούνε το Ημερολόγιο (Calendar). Όταν κάνουμε Κοινή Χρήση (Share) του Ημερολογίου (Calendar), μπορούμε να καθορίσουμε πόσεις λεπτομέρειες θα δούνε οι παραλήπτες ή να τις τροποποιήσουμε. Για να μάθετε πώς θα κάνουμε Κοινή Χρήση Του Ημερολογίου Μας Στο Outlook (How To Share Our Calendar in Outlook), απλώς συνεχίστε να διαβάζεται παρακάτω.

Κοινή Χρήση Του Ημερολογίου Μας Στο Outlook 365

Read the rest of this entry

Share Our Calendar with Other People in Outlook

In a previous post of mine, I mentioned how we can E-Mail our Calendar in Outlook for us to share information with our colleagues, friends, etc. Another method that we can choose is that we can use the Share command in Outlook. Sharing a Calendar is more controlling, because it allows us to invite people within our organization to see our Calendar. When we share a Calendar, we can also specify how much detail the recipients can see or modify. just continue reading in order to find out how to Share A Calendar in Outlook.

Share Our Calendar with Other People in Outlook 365

Read the rest of this entry

%d bloggers like this: