Blog Archives

Εμφάνιση Εστιασμένης Αλληλογραφίας Στο Outlook 365

Show Focused Inbox in Outlook 365

Πες ότι θέλετε να συγκεντρωθείτε στα Μηνύματα (Emails) τα οποία είναι τα πιο σημαντικά για εσάς και θέλετε να αφοσιωθείτε ολοκληρωτικά. Τι πρέπει να κάνουμε για να το πετύχουμε; Εδώ κάνει την εμφάνισή του το Outlook 365, και η Εστιασμένη Αλληλογραφία (Focused Inbox). Τι κάνει; Χωρίζει το Γραμματοκιβώτιό (Mailbox) σε δύο καρτέλες. Την καρτέλα Εστιασμένη (Focused) και στην καρτέλα Άλλα (Others). Όλα τα μηνύματα που σημαίνουν κάτι σημαντικό για εμάς βρίσκονται στην καρτέλα Εστιασμένα (Focused), και όλα τα άλλα βρίσκονται στην καρτέλα Άλλα (Others). Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα πράγματα για την Εστιασμένη Αλληλογραφία (Focused Inbox) απλώς συνεχίστε να διαβάζεται παρακάτω.

Focused Inbox Greek

Read the rest of this entry

Advertisements

Focused Inbox in Microsoft Outlook 365

Say that we want to focus on Emails that are important to us and matter the most. What do have to do in order to accomplish that. That is where Outlook 365 appears, and the Focused Inbox feature appears. What does it do? It separates our Inbox into two tabs. The Focused and the Other tab. All the emails that mean the most to us are on the Focused tab, while the rest remain in the Other tab. If you want to find out more about the Focused Inbox just keep on reading.

Focused Inbox English

Read the rest of this entry

Εκφώνηση Κειμένου Στο Microsoft Word 365

Read Aloud in Microsoft Word 365

Σε μία από τις πρώτες μου αναρτήσεις είχα περιγράψει τη διαδικασία Εκφώνηση Κειμένου Σε Ομιλία (Text To Speech) στο Microsoft Office 2010. Τώρα έχουμε στη διάθεσή μας το Microsoft Office 365 και το χαρακτηριστικό ονομάζεται Εκφώνηση (Read Aloud). Το χαρακτηριστικό αυτό έχει βελτιωθεί αφάνταστα, και ο στόχος του είναι να βοηθήσει άτομα με δυσλεξία. Καθώς χρησιμοποιούμε αυτό το χαρακτηριστικό, εκφωνείται το κείμενο δυνατά, και κάνει τη διαδικασία εντοπισμού και διόρθωσης λάθους πολύ πιο εύκολη. Βοηθάει επίσης στα άτομα τα οποία απλώς θέλουν να διαβάσουν το έγγραφο. Απλώς συνεχίστε να διαβάζεται παρακάτω για να γνωρίσετε καλύτερα το χαρακτηριστικό Εκφώνηση (Read Aloud) στο Microsoft Office 365.

Read Aloud Greek

Read the rest of this entry

Read Aloud in Microsoft Word 365

In one of my first posts I had described the Text to Speech command in Microsoft Office 2010. Well, now we have Microsoft Office 365 and the feature is named Read Aloud. The feature is much more improved, and its goal is to help people with dyslexia. While we use this feature, it reads aloud the text and it makes it easier for us to spot and correct mistakes. It also helps people who just want to proof read a Document. Just continue reading in order to find out the Read Aloud feature in Microsoft Office 365.

Read Aloud Englsh

Read the rest of this entry

Εισαγωγή Μοντέλων 3D Στο Microsoft Office 365

Insert 3D Models in Office 365

Ορολογία 3Δ – (Τριών Διαστάσεων): Περιγραφή περιοχής χώρου που έχει πλάτος, ύψος και βάθος

Τα Μοντέλα 3D (3D Models) είναι η επόμενη εξέλιξη των σχημάτων

Τώρα έχουμε τη δυνατότητα να εισάγουμε αντικείμενα σε Έγγραφα (Documents), Βιβλία Εργασίας (Workbooks) και Παρουσιάσεις (Presentations). Με αυτόν τον τρόπο καθιστάμε πιο εύκολα την απεικόνιση ενός σημείου ή ενός συγκεκριμένου χαρακτηριστικού ενός αντικειμένου. Τώρα λοιπόν, το Microsoft Word, Excel και το PowerPoint υποστηρίζει τη δυνατότητα εισαγωγής Μοντέλων 3D απευθείας στα αρχεία μας. Το μόνο που χρειάζεται να κάνετε για να μάθετε πώς λειτουργεί αυτή η διαδικασία είναι να συνεχίσετε να διαβάζεται.

Insert 3D Models Greek

Read the rest of this entry

Insert 3D Models in Office 365

3D – (Three-dimensional) Definition: Descriptive of a region of space that has width, height and depth

3D Models are the next evolution of shapes

Now, we can insert objects in our Documents, Workbook and Presentations that we can rotate 360 degrees, tilt up or down. This way it makes it easier to illustrate a point or show a specific feature on an object. Well, now Microsoft Word, Excel and PowerPoint supports inserting 3D models directly into our files. All you need to do to find out how it works is to continue reading.

Insert 3D Models English

Read the rest of this entry

Κοινή Χρήση Αρχείων Στο Microsoft Office 365

Enhanced Share Feature in Office 365

Όταν δουλεύομε σε ένα αρχείο, μπορούμε απευθείας να το αποθηκεύσουμε στο OneDrive είτε Προσωπικό (Personal) είτε Επαγγελματικό (Business). Το OneDrive μας δίνει πρόσβαση στα αρχεία μας οποιαδήποτε στιγμή και οπουδήποτε. Απλώς το μοιραζόμαστε και συνεργαζόμαστε σε αρχεία εντός και εκτός οργανισμού. Όταν το κάνουμε, οποιεσδήποτε αλλαγές κάνουμε στο αρχείο, αυτό θα ενημερωθεί αυτόματα. Όταν δουλεύουμε στο Microsoft Office, μπορούμε να συντάξουμε με άλλους ένα Έγγραφο (Document), ένα Βιβλίο Εργασίας (Workbook) ή μία Παρουσίαση (Presentation) σε μία συσκευή και να το τελειώσουμε σε μία άλλη. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αρκετά εργαλεία για να επισημάνουμε και να σχολιάσουμε. Για να ορίσουμε ένα αρχείο σε Κοινή Χρήση (Share) απλώς συνεχίστε να διαβάζεται παρακάτω.

Επιλογές Κοινής Χρήσης Στο Office 365

Read the rest of this entry

Enhanced Share Feature in Office 365

When we work on a file, we can directly save it to OneDrive either Personal or Business. OneDrive gives us access to all our files anytime, anywhere. We simply share and collaborate on files inside and outside our organization. When we do it, any changes we make on the file, will be updated seamlessly. When we work in Microsoft Office, we can co-author on a Document, Presentation or a Workbook on one device, and then finish it on another one. We can use a variety of tools to annotate, highlight or even comment on it. To Share our Document, Workbook or Presentation just continue reading.

Share Options in Office 365

Read the rest of this entry

Δημιουργία Φακέλου Αναζήτησης Στο Outlook 365

Create A Search Folder in Outlook 365

Σε προηγούμενες αναρτήσεις μου, ανέφερα για τις Επιλογές Αναζήτησης (Search Options), τα Εργαλεία Αναζήτησης (Search Tools Tab) και για τη Δημιουργία Ευρετηρίου (Create Index) στο Outlook 365. Σε αυτήν την ανάρτηση θα περιγράψω πως θα δημιουργήσουμε έναν Φάκελο Αναζήτησης (Search Folder) βασισμένο σε κριτήρια. Το μόνο που πρέπει να κάνουμε είναι να συνεχίσουμε να διαβάζουμε παρακάτω.

Δημιουργία Φακέλου Αναζήτησης Στο Outlook 365

Read the rest of this entry

Create A Search Folder in Outlook 365

In previous posts of mine, I mentioned about the Search Options, the Search Tools Tab in Outlook 365 and Indexing. In this post I will describe how to Create a Search Folder in Outlook 365 based on certain criteria.  All you need to do is to continue reading below.

  Create A Search Folder in Outlook 365

Read the rest of this entry

%d bloggers like this: