Blog Archives

Πώς Να Χρησιμοποιήσετε Τη Λειτουργία Εστίασης Στο Microsoft Word;

Microsoft Word Blog Banner

How To Use Focus Mode Do Microsoft Word?

Σε προηγούμενη ανάρτησή μου είχα αναφερθεί στο Λειτουργία Ανάγνωσης (Read Mode) που είναι διαθέσιμο στο Microsoft Word. Ανάρτηση την οποία μπορείτε και να διαβάσετε εδώ. Τι κάνει με λίγα λόγια η Λειτουργία Ανάγνωσης (Read Mode); Βοηθήματα όπως οι Γραμμές Εργαλείων (Toolbars), η Κορδέλα (Ribbon) και οι Γραμμές Κύλισης (Scrollbars) εξαφανίζονται και εμφανίζονται μόνο όταν τα χρειαστούμε. Τώρα έχουμε διαθέσιμη τη Λειτουργία Εστίασης (Focus Mode). Με τι χρήση της λειτουργίας, βελτιώνεται η εμπειρία προβολής του Εγγράφου μας, αποκρύπτοντας όλες τις Γραμμές Εργαλείων (Toolbars), αφαιρεί όλους τους περισπασμούς και μας επιτρέπει να επικεντρωθούμε και να συγκεντρωθούμε στο περιεχόμενο του Εγγράφου (Document) μας. Απλώς συνεχίστε να διαβάζετε την παρακάτω ανάρτηση για να μάθετε περισσότερο.

Τι Κάνει Η Λειτουργία Εστίαση Στο Microsoft Word

Read the rest of this entry

What Does Focus Mode Do Work in Microsoft Word?

Microsoft Word Blog Banner

In a previous post I had mentioned about the Read Mode available within Microsoft Word. Post which you can read here. What did Read Mode do? Utilities such as the toolbar, the ribbon and the scrollbars disappear from view unless we need them. Now we have available the Focus Mode. By using it, it enhances our Document viewing experience by hiding all the toolbars, removes all the distractions and it allows us to concentrate and focus on the content of our Document.

What Does Focus Mode Do in Microsoft Word

Read the rest of this entry

How To Enable or Disable The Accessibility Checker in Microsoft Office Programs?

Before we share our Presentation, Document, Spreadsheet or even E-Mail Message, we have to make sure our Content is easy for people with abilities to read and edit. This is where the Accessibility Checker shows up in Microsoft Office Files. It finds most Accessibility Issues and it explains why each issue might be a potential problem for someone with a disability. Below you can check out how it works and how to activate it.

The Accessibility Checker also suggest how we can resolve each issue that appears. The Accessibility Checker, depending on how important the issue might be, it classifies the issue either as an Error, Warning or Tip.

  • Error: Content that makes it difficult or even impossible to read and understand for people with disabilities.
  • Warning: Content that it most cases makes it difficult to understand with people with disabilities.
  • Tip: Content that people with disabilities will understand, but it would be better for them if it was presented to them in a different way.
  • Intelligent Services. Content that is made accessible automatically, which we should review for accuracy and context.

How To Enable or Disable The Accessibility Checker in Microsoft Office Programs

Read the rest of this entry

Πώς Να Ενεργοποιήσουμε ή να Απενεργοποιήσουμε τον Έλεγχο Προσβασιμότητας Στο Office;

How To Enable or Disable The Accessibility Checker in Microsoft Office Programs?

Πριν κάνουμε κοινή χρήση μιας Παρουσίασης (Presentation), ενός Εγγράφου (Document), ενός Βιβλίου Εργασίας (Spreadsheet) ή ακόμα και Μήνυμα Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (E-Mail Message), θα πρέπει να βεβαιωθούμε ότι το Περιεχόμενο (Content) είναι εύκολο και κατανοητό για άτομα με δυσκολίες στην ανάγνωση και επεξεργασίας. Εδώ κάνει την εμφάνισή του ο Έλεγχος Προσβασιμότητας (Accessibility Checker) στο Microsoft Office. Βρίσκει τα περισσότερα Ζητήματα Προσβασιμότητας (Accessibility Issues) και εξηγεί γιατί κάθε ζήτημα μπορεί να είναι ένα πιθανό πρόβλημα για κάποιον με δυσκολίες. Συνεχίστε να διαβάζετε παρακάτω για να μάθετε πώς λειτουργεί και πώς ενεργοποιείται.

Ο Έλεγχος Προσβασιμότητας (Accessibility Checker) επίσης προτείνει πώς μπορούμε να λύσουμε το κάθε ζήτημα που κάνει την εμφάνισή του. Ο Έλεγχος Προσβασιμότητας (Accessibility Checker), ανάλογα με το πόσο σημαντικό ένα ζήτημα μπορεί να είναι, το καθορίζει το ζήτημα είτε ως Λάθος (Error), Προειδοποίηση (Warning), Συμβουλή (Tip).

  • Λάθος (Error): Περιεχόμενο που το κάνει σχεδόν αδύνατο να αναγνωστεί και να κατανοηθεί από άτομα με δυσκολίες.
  • Προειδοποίηση (Warning): Περιεχόμενο που στις περισσότερες περιπτώσεις είναι δύσκολο για άτομα με δυσκολίες να κατανοηθούν.
  • Συμβουλή (Tip): Περιεχόμενο για άτομα με δυσκολίες που θα κατανοηθούν με, αλλά θα ήταν προτιμότερο για αυτούς να παρουσιάζονταν με κάποιον άλλο τρόπο.
  • Έξυπνες Υπηρεσίες (Intelligent Services): Περιεχόμενο που γίνεται αυτόματα προσβάσιμο και που πρέπει να αναθεωρηθεί για την ακρίβειά του και για το περιεχόμενό του.

Ενεργοποίηση ΑπενεργοποίησηΈλεγχο Προσβασιμότητας Στο Office

Read the rest of this entry

Δημοσίευση Βίντεο Παρουσιάσεων Στο Microsoft Stream

Publish Video Presentations to Microsoft Stream

Τώρα στο Microsoft PowerPoint έχουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσουμε ένα Αρχείο Βίντεο (Video File) από μία Παρουσίαση (Presentation) και να το αποστείλουμε σε μία Τοποθεσία Διαμοιρασμού Βίντεο (Sharing Video Site), όπου η Microsoft το έχει διαθέσιμο για εμάς και ονομάζεται Microsoft Stream. Το Microsoft Stream είναι μία υπηρεσία διαμοιρασμού βίντεο όπου άτομα σε έναν οργανισμό, μπορούνε να ανεβάσουνε, μπορούνε να δούνε και μοιραστούνε βίντεο με ασφάλεια. Αυτό το χαρακτηριστικό είναι διαθέσιμο για εταιρικούς συνδρομητές μέσα στο PowerPoint 2016 στο Office 365. Το μόνο που χρειάζεστε να κάνετε για να μάθετε περισσότερα είναι να συνεχίστε να διαβάζεται την ανάρτηση.

Δημοσίευση Βίντεο Παρουσίασης Στο Microsoft Stream

Read the rest of this entry

How To Publish Video Presentations to Microsoft Stream

Now available in Microsoft PowerPoint is the feature where we can create a Video File and then upload it to a Video Sharing Site, which Microsoft has available for us and it is named Microsoft Stream. Microsoft Stream is an enterprise Video Service where people in an organization, can upload, can view and share videos with safety. This feature is available for organization subscribers within PowerPoint 2016 for Office 365. All you need to do to find out more about Microsoft Stream is to continue reading this post.

Publish Video Presentation To Microsoft Stream

Read the rest of this entry

Προσαρμογή Γραμμής Κατάστασης για Καταμέτρηση Λέξεων, Χαρακτήρων και Αριθμό Σελίδων σε Έγγραφο Του Word

Customize Status Bar to Count Word, Characters and Page Number in Microsoft Word

Θέλετε να γίνει Καταμέτρηση (Count) των Λέξεων (Words) σε ένα Έγγραφο (Document) γρήγορα; Θέλετε να βλέπετε ανά πάσα στιγμή από πόσες Σελίδες (Pages) αποτελείται το Έγγραφό (Document) σας; Εδώ κάνει την εμφάνισή του η Γραμμή Κατάστασης (Status Bar). Με την επιλογή εντολών από την Γραμμή Κατάστασης (Status Bar), μπορούμε να έχουμε μία γρήγορη ματιά για το τι συμβαίνει στο Έγγραφο (Document) ή ακόμα και να έχουμε γρήγορη πρόσβαση σε διάφορες διαθέσιμες εντολές. Απλώς συνεχίστε να διαβάζεται παρακάτω.

Προσαρμογή Γραμμής Κατάστασης για Καταμέτρηση Λέξεων, Χαρακτήρων και Αριθμό Σελίδων σε Έγγραφο Του Word

Read the rest of this entry

Customize the Status Bar in order to Count Words, Characters and Page Numbers in a Word Document

Do you want to Count your Words in a Document? Do you want to see how many Pages you have in your Document? This is where the Status Bar appears. By selecting commands from the Status Bar, we can have a quick glimpse on what is going on in our Document or have quick access to commands that are available. Just keep on reading below.

Customize the Status Bar to Count Words, Characters and Page Numbers in a Word Document

Read the rest of this entry

Αντίγραφα Χωρίς Σύνδεση & Με Σύνδεση Στις Εφαρμογές του Microsoft Office

Offline and Online Copies in Microsoft Office Applications

Αντίγραφα Χωρίς Σύνδεση Στο Office 365

Φανταστείτε πώς για κάποιον λόγο δεν είμαστε συνδεδεμένοι στο Internet. Το πρώτο πράγμα που μας έρχεται στο μυαλό είναι πώς θα τελειώσουμε την εργασία μας. Θα προλάβουμε να την παραδώσουμε στην ώρα μας πριν εκπνεύσει η προθεσμία; Όλα αυτά τα σκεφτόμαστε σε πρώτη φάση μαζί με κάποιες άλλες σκέψεις. Τι κάνουμε λοιπόν;

Για να λειτουργήσει αυτό που θα αναφέρω παρακάτω, θα πρέπει να έχουμε πρωτίστως ανεβάσει το Έγγραφό (Document), Βιβλίο Εργασίας (Workbook) ή Παρουσίαση (Presentation) στον Χώρο Αποθήκευσής μας στο OneDrive.

Τότε, αφού ακόμα και εάν δεν έχουμε συνδεθεί στο Internet, χρησιμοποιούμε την ίδια διαδικασία να ανοίξουμε το Έγγραφό (Document), Βιβλίο Εργασίας (Workbook) ή Παρουσίαση (Presentation), μόνο που το ανοίγουμε από τα τον Προσωπικό μας Λογαριασμό στο One Drive (OneDrive Personal Account). Έπειτα συνεχίζουμε να δουλεύουμε στο Έγγραφό (Document), Βιβλίο Εργασίας (Workbook) ή Παρουσίαση (Presentation) καθώς είμαστε Χωρίς Σύνδεση (Offline), και οποιαδήποτε αλλαγή κάνουμε, αυτό θα «ανέβει» στον διακομιστή καθώς θα ξανασυνδεθούμε σε κάποιο Δίκτυο (Network). Το Office Χωρίς Σύνδεση (Office Online) είναι διαθέσιμο για όλους και μπορούμε να έχουμε πρόσβαση σε αυτό από οποιαδήποτε συσκευή και είναι πολύ χρήσιμο για συνεργασία σε πραγματικό χρόνο.

Για να δούμε λοιπόν πώς λειτουργεί.

Read the rest of this entry

Offline and Online Copies in Microsoft Office Applications

Offline Files In Microsoft Office 365

Say for some reason we are not connected to the Internet, the first thing that we think is how are we going to get our work done? Will we be on time for the deadline? Among with many other questions. So, what do we do?

First of all in order for this to work, means that we must have uploaded our Document, Workbook or Presentation on our OneDrive Storage Space.

Then, even though we are not connected to the Internet, we use the same procedure to Open our Document, Workbook or Presentation, only that we open them from our OneDrive Personal Account. We then continue to work on our Document, Workbook or Presentation while we are Offline, and anything that we change or do will be uploaded to the server when we reconnect to a Network. Office Online is completely free, can easily be accessed from any device, and is better for real-time collaboration.

Let’s see this in action then.

Read the rest of this entry

%d bloggers like this: