Blog Archives

Πώς Να Εισάγουμε Κεφαλίδες & Υποσέλιδα Σε Μία Παρουσίαση του PowerPoint

How To Insert Headers & Footers in a PowerPoint Presentation?

Οι Κεφαλίδες & Υποσέλιδα (Headers & Footers) είναι στοιχεία επαναλαμβανόμενα που εμφανίζονται στο πάνω και κάτω μέρος κάθε σελίδας. Οι Κεφαλίδες & Υποσέλιδα (Headers & Footers) είναι διαθέσιμα και στο Microsoft Word, Microsoft Excel και Microsoft PowerPoint. Για χάρη της ανάρτησης, θα αναφέρω πώς μπορούμε να Εισάγουμε Κεφαλίδες & Υποσέλιδα Σε Μία Διαφάνεια, Σε Σημειώσεις και Σημειώσεις Ακροατηρίου του PowerPoint (How To Insert Headers & Footers in a PowerPoint Slide, Notes and Handouts). Οι Κεφαλίδες & Υποσέλιδα (Headers & Footers) είναι χωρισμένο σε διάφορά πλαίσια κράτησης κειμένου σε διάφορες θέσεις. Όποιες πληροφορίες και εάν καταχωρίσουμε σε αυτές τις θέσεις, αυτά θα εμφανίζονται και θα εκτυπώνονται στις αντίστοιχες θέσεις. Για να μάθετε περισσότερα, απλώς συνεχίστε να διαβάζεται την παρακάτω ανάρτηση.

Πώς Να Εισάγουμε Κεφαλίδες & Υποσέλιδα Στο PowerPoint

Read the rest of this entry

Advertisements

How To Insert Headers and Footers in PowerPoint?

Headers and Footers are repeated elements that are displayed at the top and bottom of every page. Headers and Footers are available in Microsoft Word, Microsoft Excel and Microsoft PowerPoint. For this post, I will be mentioning on how to Insert Headers and Footers on a Slide or Notes and Handouts in Microsoft PowerPoint. The Headers and Footers are separated by different placeholders in different positions. Whatever information we insert into the placeholders will be displayed in the according position. To find out more, just keep on reading the post below.

How To Insert Headers and Footers in PowerPoint

Read the rest of this entry

Γραμματοσειρά Dubai Στο Microsoft Office 365

Dubai Font in Microsoft Office 365

Font Icon

Ορολογία Γραμματοσειράς: Η γραμματοσειρά (αγγλ. font) είναι σύνολο τυπογραφικών χαρακτήρων (γλυφών), σχεδιασμένων με γνώμονα τη μεταξύ τους αρμονία και ομοιομορφία για να αναπαραστήσουν ένα αλφάβητο. Συνήθως περιλαμβάνει τα γράμματα ενός ή περισσοτέρων αλφαβήτων, αλλά και μια σειρά αριθμών, σημείων στίξης και συμβόλων. Μπορεί, επίσης, να αποτελείται εξ ολοκλήρου από ιδεογράμματα και σύμβολα, π.χ. μαθηματικά σύμβολα ή σύμβολα χαρτογράφησης.

Πηγή Ορολογίας

Dubai Font Family in Microsoft Office 365 Greek

Το Office έχει διανείμει μία καινούργια Γραμματοσειρά (Font) που ονομάζεται Dubai, που έχει αναπτυχθεί σε συνεργασία με το Dubai. Η καινούργια Γραμματοσειρά Dubai είναι διαθέσιμη στο Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint και Microsoft Outlook. Για να χρησιμοποιήσουμε την καινούργια Γραμματοσειρά Dubai μαζί με άλλες διαθέσιμες Γραμματοσειρές (Fonts) που έχουμε εγκαταστήσει, θα πρέπει να ακολουθήσουμε τα παρακάτω βήματα.

Read the rest of this entry

Dubai Font in Microsoft Office 365

Font Icon

Definition of Font: A font is a set of printable or displayable text character s in a specific style and size. The type design for a set of fonts is the typeface and variations of this design form the typeface family.

Source Definition

Dubai Font Family in Microsoft Office 365

Office has distributed a new Font named Dubai, which has been developed in collaboration with the Council of Dubai. This new Dubai Font is available in Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint and Microsoft Outlook. In order to use the new Dubai Font among with all the other Fonts that we have installed we must follow the steps described below.

Read the rest of this entry

Εισαγωγή Παραπομπής Σε Έγγραφο του Word 2016

Cross Reference in a Word 2016 Document

Αρκετές φορές, σε ένα μεγάλο έγγραφο καθοδηγούμε τους αναγνώστες να μετακινηθούν μέσα στο έγγραφο για να βρούνε περισσότερες πληροφορίες για ένα ορισμένο θέμα. Εδώ κάνει την εμφάνισή του η εντολή Παραπομπή (Cross-reference). Μπορούμε να δημιουργήσουμε Παραπομπές (Cross-references) σε Επικεφαλίδες (Headers), Υποσέλιδα (Footnotes), Αρίθμηση Σελίδων (Page Numbers), Υποσημείωση (Endnotes), Εξισώσεις (Equations) και Αντικείμενα (Figures). Για να δημιουργήσουμε Παραπομπές (Cross-references) σε Έγγραφα του Word 2016, απλώς συνεχίστε να διαβάζετε παρακάτω.

Πρώτα από όλα θα πρέπει να τοποθετήσουμε τον εισαγωγέα μας στο σημείο του εγγράφου που θέλουμε να εισαχθεί η Παραπομπή (Cross Reference). Έπειτα επιλέγουμε το tab Εισαγωγή (Insert) και εντοπίζουμε την περιοχή της κορδέλας που ονομάζεται Κείμενο (Text). Αφού εντοπισθεί επιλέγουμε την εντολή Παραπομπή (Cross-reference) όπως εμφανίζεται και στην παρακάτω εικόνα.

Insert Links - Cross Reference

Αμέσως εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Παραπομπή (Cross-reference) όπως εμφανίζεται και στην παρακάτω εικόνα. Το παράθυρο διαλόγου Παραπομπή (Cross-reference) απαρτίζεται από τα παρακάτω μέρη.

Cross Reference

Read the rest of this entry

Cross Reference in Word 2016 Document

Many times, in a long document we tell readers where to go in order to find more information about a certain topic. That is where Cross-references come to. We can refer readers to headings, page numbers, footnotes, endnotes, equations and figures. In order to create Cross-references in a Word 2016 document, all you have to do is to continue reading.

First of all, we must place our cursor at the spot that we want our Cross Reference to be inserted. Then, we must select the Insert tab and then we locate the area of the ribbon named Text. Once located we select the Cross Reference command as shown in the image below.

Insert - Text - Cross Reference

Straight away the Crossreference window appears as we can see below. The Cross-reference window is separated by the following areas.

Cross Reference

Read the rest of this entry

Προσθήκη Αρχιγράμματος στο Word

Insert A Drop Cap in Word

Είναι μία συνήθεια, να χρησιμοποιούμε ένα αρχικό γράμμα με μεγαλύτερο μέγεθος από τα άλλα όταν ξεκινάμε μία παράγραφο. Αυτό το χαρακτηριστικό στο Microsoft Word ονομάζεται Αρχίγραμμα (Drop Cap). Το Αρχίγραμμα (Drop Cap) είναι ένα μεγάλο κεφαλαίο γράμμα που βρίσκεται στην αρχή της παραγράφου που καταλαμβάνει δύο ή περισσότερες γραμμές της παραγράφου. Για να χρησιμοποιήσουμε το χαρακτηριστικό Αρχίγραμμα (Drop Cap), θα πρέπει να ακολουθήσουμε τα βήματα που περιγράφονται παρακάτω.

Πρώτα θα πρέπει να επιλέξουμε το tab Εισαγωγή (Insert) και έπειτα να εντοπίσουμε την περιοχή της κορδέλας που ονομάζεται Κείμενο (Text) όπως εμφανίζεται και στην παρακάτω εικόνα.

Insert Text

Read the rest of this entry

Insert A Drop Cap in Word

It is a custom habit, to use initials to set off the first letter of a chapter or a paragraph. This feature in Microsoft Office Word is named as a Drop Cap. A Drop Cap is a large capital letter at the beginning of the text which takes up of two or more lines of the paragraph. In order to use the Drop Cap feature, all you have to do is to follow the steps below.

First we must select the Insert tab and then we have to locate the area of the ribbon named Text as shown in the image below.

Insert Text

Read the rest of this entry

Προκαθορισμένες Κεφαλίδες & Υποσέλιδα Στο Excel 13

Predefined Header & Footers in Excel 13

Έχω αναφερθεί σε προηγούμενες αναρτήσεις μου σχετικά με το Παράθυρο Διαλόγου Κεφαλίδες & Υποσέλιδα και χρήση Κεφαλίδων & Υποσέλιδων με τη Διάταξη Σελίδας (Page Layout View) και πώς τις δημιουργούμε. Σε αυτήν την ανάρτηση θα περιγράψω πώς να χρησιμοποιήσουμε τις Προκαθορισμένες Κεφαλίδες & Υποσέλιδα (Predefined Headers And Footers) στο Excel 13.

Πρώτα από όλα θα πρέπει να επιλέξουμε το tab Εισαγωγή (Insert) και από την δεξιά περιοχή της κορδέλας επιλέγουμε την εντολή Κείμενο (Text) όπως εμφανίζεται και στην παρακάτω εικόνα.

Insert - Text

Αφού εντοπίσουμε την περιοχή, και επιλέξουμε την εντολή Κείμενο (Text), εμφανίζεται το πτυσσόμενο μενού με τις διαθέσιμες εντολές. Από το πτυσσόμενο μενού επιλέγουμε την εντολή Κεφαλίδες και Υποσέλιδα (Header and Footer)

Header and Footer

Read the rest of this entry

Predefined Headers & Footers in Excel 2013

As mentioned in my previous posts Header and Footer dialog box and Header And Footer using Page Layout View in Excel 13, I have defined what are Headers and Footers and how to create them using the dialog box and in the Page Layout View in Excel 13. In this post, I will describe how to use the Predefined Headers and Footers.

First of all we must select the Insert tab and then from the left of the ribbon we locate the area named Text as shown in the image below.

Insert - Text

Once we locate the area, we select the Text command where the drop down menu appears with all the available commands. From the drop down menu we select the command Header & Footer.

Header and Footer

Read the rest of this entry

%d bloggers like this: