Blog Archives

Εισαγωγή Χάρτη 3D Στο Excel 2016

Insert 3D Maps In Excel 2016

Χάρτης 3D - Excel 2016

Έχω αναφερθεί σε προηγούμενη ανάρτηση μου για το χαρακτηριστικό Power Map Στο Excel 13. Τώρα με το Excel 2016, η απεικόνιση γεωγραφικών δεδομένων είναι πλήρης ενσωματωμένη. Το νέο αυτό χαρακτηριστικό είναι διαθέσιμο στο tab Εισαγωγή (Insert) και κάτω από την περιοχή της κορδέλας που ονομάζεται Διαδρομές (Tours).

Read the rest of this entry

Insert 3D Maps in Excel 2016

3D Maps in Excel 2016

As mentioned in my previous post Power Map in Excel 13, the 3-D geospatial visualization add-in is fully integrated into Excel 2016. The new name of this feature is 3D Maps, and is available on the Insert tab and under the area named Tours.

Read the rest of this entry

Προβολή Υπόδειγμα Σημειώσεων Ακροατηρίου στο PowerPoint 13

Handout Master View In PowerPoint 13

Όπως αναφέρθηκα σε προηγούμενη ανάρτησή μου, στο PowerPoint έχουμε κάποιες προβολές διαθέσιμες που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να τροποποιήσουμε τις παρουσιάσεις μας. Αυτές οι προβολές τροποποιούν διάφορα πράγματα στην παρουσίαση. Σε αυτήν την ανάρτηση θα αναφερθώ στην Προβολή Υπόδειγμα Σημειώσεων Ακροατηρίου (Handout Master View).

Για να χρησιμοποιήσουμε την Προβολή Σημειώσεων Ακροατηρίου (Handout Master View) θα πρέπει να επιλέξουμε το tab Προβολή (View) και τότε από την περιοχή της κορδέλας που ονομάζεται Κύριες Προβολές (Master Views) επιλέγουμε την εντολή Υπόδειγμα Σημειώσεων Ακροατηρίου (Handout Master View) όπως εμφανίζεται και παρακάτω.

View - Master Views - Handout Master

Read the rest of this entry

Handout Master View In PowerPoint 13

As mentioned in one of my previous posts in PowerPoint we have a few views available where we can modify our presentations. These Views modify different things that are in our presentation. In this post I will describe the Handout Master View.

In order to check out the Handout Master View, we must select the View tab and then from the area of the ribbon, we locate the area named Master Views and we select the command Handout Master as shown in the image below.

View - Master Views - Handout Master

 

Read the rest of this entry

Power Map Στο Excel 13

PowerMap Small Version

Το Microsoft Power Map για το Excel 13 είναι ένα εργαλείο απεικόνισης δεδομένων τρισδιάστατα που μας επιτρέπει να δούμε πληροφορίες σε διαφορετική μορφές.  Με το Power Map για το Excel μπορούμε να απεικονίσουμε γεωγραφικά δεδομένα σε μορφή Υδρογείου τρισδιάστατη, να δημιουργήσουμε εικονικές διαδρομές που μπορούμε να μοιραστούμε με άλλα άτομα.

Με τη χρήση του Power Map μπορούμε να κάνουμε τα εξής;

 • Να Δημιουργήσουμε Χάρτες Δεδομένων
 • Να Ανακαλύψουμε Νέες Γνώσεις
 • Να Μοιραστούμε Ιστορίες

Για να κατεβάσετε το Power Map για το Excel ακολουθείστε τον παρακάτω σύνδεσμο:

Power Map Για Το Excel 13

Read the rest of this entry

Power Map In Excel 13

PowerMap Small Version

Microsoft Power Map for Excel 2013 is a Three Dimensional data visualization tool that lets us look at information in different ways. With Power Map for Excel we can plot geographic data on a 3-D globe, and create visual tours that we can share with other people.

With Power Map we can use it to do the following:

 • Create Map Data
 • Discover Insights
 • Share Stories

In order to download Power Map for Excel just follow the linke below:

Power Map For Excel 13

Read the rest of this entry

Power View στο Excel 13

Έχετε θελήσει καμιά φορά να δημιουργήσετε μία Αναφορά (Report) στο Excel έτσι ώστε να παρουσιάσετε και να απεικονίσετε τα δεδομένα σας με έναν πιο επαγγελματικό τρόπο; Νομίζατε πώς όλη η διαδικασία δημιουργίας μιας Αναφοράς (Report) θα ήταν δύσκολο και περίπλοκο; Εδώ κάνει την εμφάνισή του το Power View στο Excel. Τι μπορούμε να κάνουμε με το Power View;

Να δημιουργήσουμε Γραφήματα (Charts) και άλλες Απεικονίσεις (Visualizations).

Να φιλτράρουμε και να επισημάνουμε δεδομένα που βρίσκονται στο φύλλο εργασίας μας.

Να ταξινομήσουμε πίνακες, γραφήματα στηλών και ράβδων.

Να εκτυπώσουμε Αναφορές (Reports) και άλλα πολλά πράγματα. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να ακολουθήσουμε τα παρακάτω βήματα. Αυτή η ανάρτηση θα είναι το πρώτο μέρος σχετικά με τη λειτουργία του Power View.

Πρώτα από όλα θα πρέπει να επιλέξουμε τα δεδομένα που θέλουμε να εμφανίσουμε σε Αναφορά (Report) και έπειτα να επιλέξουμε το tab Εισαγωγή (Insert) και έπειτα από την περιοχή της κορδέλας που ονομάζεται Αναφορές (Reports) επιλέγουμε την εντολή Power View όπως εμφανίζεται και στην παρακάτω εικόνα.

Insert - Reports - Power View

Read the rest of this entry

Power View in Excel 13

 Have you ever wanted to create a Report in Excel in order to represent and visualize your data more professionally? You thought that the whole idea of creating a Report will be difficult and very confusing? This is where Power View appears in Excel. What can we do with Power View?

We can create Charts and other Visualizations.

We can filter and highlight data in our spreadsheet.

We can sort tables, bars and column charts.

We can print Power View reports and do many more other things. All we have to do is to follow the steps below. This post will be the first part about Power View.

First of all we must select the data that we want to represent in a report and then select the Insert tab and then from the area of the ribbon named Reports we select the Power View command as shown in the image below.

Insert - Reports - Power View

Read the rest of this entry

Θέματα

Themes

Μορφοποιώντας το κείμενό μας, τις επικεφαλίδες, τις λίστες και άλλα στοιχεία του εγγράφου μας μπορεί να είναι αρκετά χρονοβόρο και κουραστικό. Με τόσες επιλογές που έχουμε να κάνουμε όπως τύπο τον γραμματοσειράς, χρώματα και διάφορα γραφικά στοιχεία ώστε να παρουσιάσουμε το έγγραφό μας με την καλύτερη δυνατή μορφή μπορεί να μας φαίνεται εξουθενωτικό.

Για αυτό και πολλοί χρήστες αρκούνται σε γραμματοσειρά τύπου Times New Roman και επικεφαλίδες με γραμματοσειρά τύπου Arial, για να είναι σίγουροι τι κάνουν. Ευτυχώς που το Word μας δίνει τη δυνατότητα να αλλάξουμε τη συνολική εικόνα ενός εγγράφου εφαρμόζοντας ένα από τα Θέματα (Themes) που διαθέτει.

Θέμα (Themes) ονομάζεται μια ενιαία εμφάνιση στην οποία περιέχονται στυλ επικεφαλίδων, στυλ κειμένου μορφοποιημένα με εφέ γραμματοσειρών, λίστες με ειδικά σχεδιασμένους χαρακτήρες κουκκίδων, χρώματα φόντου, εφέ γεμίσματος και εικόνες.

Διαφορά Θέμα και Προτύπων

Difference Between Themes And Templates

Το Θέμα (Themes) αφορά  την εμφάνιση και το στυλ του εγγράφου, ενώ τα Πρότυπα (Templates) αφορά τα περιεχόμενα του εγγράφου. Πρότυπο (Templates) ονομάζεται ένα αρχείο στο οποίο έχει αποθηκευτεί κείμενο, στυλ χαρακτήρων και παραγράφων και μορφοποίηση σελίδας. Το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να αντικαταστήσουμε το κείμενο στα κατάλληλα δεσμευτικά θέσεων που μας παρέχει. Δημιουργούμε ένα Πρότυπο (Template) όπως δημιουργούμε ένα έγγραφο αλλά η διαφορά είναι ότι το αποθηκεύουμε με διαφορετική μορφή. Δηλαδή, στην πραγματικότητα δεν χρησιμοποιούμε το Πρότυπο (Template) αλλά ένα αντίγραφό του. Στο επόμενο post μου θα περιγράψω πώς μπορούμε να κατεβάσουμε και να δημιουργήσουμε ένα Πρότυπο (Template).

Για να εφαρμόσουμε ένα Θέμα (Theme) στο έγγραφό μας, θα πρέπει να επιλέξουμε το Tab Διάταξη Σελίδας (Page Layout) και από την περιοχή της κορδέλας που ονομάζεται Θέματα (Themes) να επιλέξουμε το βέλος κάτω από την ομώνυμη εντολή όπως εμφανίζεται και στην παρακάτω εικόνα.

01

Από το πτυσσόμενο μενού που εμφανίζεται, πλοηγούμαστε με το ποντίκι μας πάνω από κάθε θέμα χωρίς να κάνουμε κλικ στο ποντίκι μας. Έτσι έχουμε μία προεπισκόπηση στο έγγραφο το πώς θα εμφανίζεται ανάλογα με το κάθε θέμα που επιλέγουμε. Όταν αποφασίσουμε για το θέμα που θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε απλώς κάνουμε ένα κλικ πάνω του.

02

Όταν διαλέγουμε ένα θέμα, εφαρμόζουμε χρώμα, γραμματοσειρά, και εφέ στα στοιχεία του εγγράφου μας.

Τα Θέματα (Themes) αποτελούνται από τρία τμήματα:

 • Χρώμα (Color): Το κάθε Θέμα (Theme) εφαρμόζει ένα σετ από χρώματα σε συγκεκριμένο κομμάτι κειμένου. Διάφορα χρώματα εφαρμόζονται για τα Στυλ Επικεφαλίδων και άλλα για υπερσυνδέσμους.
 • Γραμματοσειρές (Fonts): Κάθε θέμα χρησιμοποιεί μία ή δύο γραμματοσειρές για το κυρίως κείμενο και για τις επικεφαλίδες.
 • Εφέ (Graphical Effects): Διάφορα εφέ εφαρμόζονται στα διάφορα γραφικά και στα στοιχεία σχεδίασης του εγγράφου μας.

Θέματα (Themes) μπορούμε να εφαρμόσουμε και στα προγράμματα των Υπολογιστικών Φύλλων (Excel) ενεργοποιώντας το tab Διάταξη Σελίδας (Page Layout) και στο PowerPoint ενεργοποιώντας το tab Σχεδίαση (Design).

Παρακάτω αναφέρονται μερικά παραδείγματα που μορφοποιούνται όταν διαλέγουμε ένα θέμα:

 • Κυρίως κείμενο: Γραμματοσειρά, μέγεθος, στυλ και χρώμα
 • Επικεφαλίδες: Γραμματοσειρά, μέγεθος, στυλ και χρώμα
 • Πίνακες: Γραμματοσειρά , περιγράμματα και στυλ γραμμών, και χρώμα.
 • Γραφήματα: Γραμματοσειρά, περίγραμμα, γραμμές, στυλ γραφικών του γραφήματος, και χρώμα.
 • Εικόνα: Χρώμα περιγράμματος
 • Smart Art: Γραμματοσειρά, χρώμα γραφικού
 • Clip Art: Περίγραμμα και χρώμα περιγράμματος.
 • WordArt: Αλλαγή χρώματος γραμματοσειράς, αλλά το στυλ παραμένει το ίδιο.

Στο κάτω μέρος του πτυσσόμενου μενού των Θεμάτων (Themes) βρίσκονται οι ακόλουθες εντολές:

Επαναφορά Σε Θέμα Από Πρότυπο (Reset To Theme From Template):

Επιλέγοντας την εντολή αυτή το έγγραφό μας επανέρχεται στην μορφή την οποία είχαμε μορφοποιήσει αρχικώς.

Αναζήτηση Για Θέματα (Browse For Themes):

Στο κάτω μέρος του πτυσσόμενου μενού της εντολής Θέματα (Themes) υπάρχει και η εντολή Αναζήτηση Για Θέματα (Browse For Themes) όπως φαίνεται και στην παρακάτω εικόνα.

03

Επιλέγοντάς την εντολή εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Επιλογή Θέματος ή Εγγράφου Με Θέμα (Choose Theme Or Themed Document) όπου θα πρέπει να αναζητήσουμε το Θέμα που έχουμε αποθηκεύσει ή δημιουργήσει και αποθηκεύσει στον υπολογιστή μας. Το επιλέγουμε και απλώς πατάμε στο κουμπί ΟΚ.

04

Αποθήκευση Τρέχοντος Θέματος (Save Current Theme):

Στο κάτω μέρος του πτυσσόμενου μενού της εντολής Θέματα (Themes) υπάρχει και η εντολή Αποθήκευση Τρέχοντος Θέματος (Save Current Theme). Εάν έχουμε μορφοποιήσει το έγγραφό μας και θέλουμε να το αποθηκεύσουμε σαν Θέμα (Theme) μπορούμε επιλέγοντάς την αντίστοιχη εντολή να το αποθηκεύσουμε για μελλοντική χρήση.

Επιλέγοντας την εντολή εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Αποθήκευση Τρέχοντος Θέματος (Save Current Theme) με προεπιλεγμένη θέση αρχείων το φάκελο των θεμάτων. Πληκτρολογούμε το όνομα που θέλουμε για το Θέμα (Theme) μας και πατάμε στο κουμπί Αποθήκευση (Save).

05

Παρατηρούμε ότι η επέκταση του αρχείου είναι .thmx που αντιστοιχεί σε Θέμα του Office (Office Theme).

Για να εφαρμόσουμε το Θέμα (Theme) που μόλις έχουμε αποθηκεύσει θα πρέπει να αναπτύξουμε το πτυσσόμενο μενού της εντολής Θέματα (Themes) και να πλοηγηθούμε στην κατηγορία Προσαρμοσμένες (Custom) όπως εμφανίζεται και στην παρακάτω εικόνα.

06a

Μπορείτε να παρακολουθήσετε και το παρακάτω video που περιγράφει πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε ένα Θέμα (Theme) σε ένα έγγραφο του Word.

Themes

 

By formatting our document, the headings the lists and other elements in the document is a time consuming procedure. With all the options that we have available, such as type of font, colors and the different graphic elements in order to present our document in the best possible way may seem exhausting.

That is why a lot of users are satisfied with type of fonts such as Times New Roman and headings with font type Arial, just to be sure what they are doing. Thankfully, Word gives us the possibility to change the overall appearance of our document by applying a Theme.

Themes are coordinate type of fonts, colors and designs that we apply to a document in order to give it a professional look.

Difference between Themes and Templates

Themes have got to do with the appearance and the style of the document; on the other hand Templates have got to do with the content of the document. Templates contain styles, formatting, sometimes headers and footers and some text. All we have to do is to replace the text that is there with the text that we will type in. We create a template just like a document but we save it in a different way. That is because we never actually use the template but we use a copy of it actually. In my next post I will describe how to download and create custom Templates.

In order for us to apply a Theme in our document we must select the Page Layout tab and then from the area of the ribbon named Themes to select the Themes as shown in the image below.

01

Once the drop down menu appears with all the Themes we just move on top of each Theme with our mouse, and we have a live preview of what our document would look like.

Once we have decided which Theme we want we just click on it.

02

When we select a Theme we apply on our document color, font and effects on the elements of our document.

Themes consist of three parts:

 • Colors: Each theme applies a set of colors in order to format the text foreground and background. Other colors are applied for Headings Styles and other for hyperlinks.
 • Fonts: Each Theme uses two fonts, one for the main body and one for the headings.
 • Graphical Effects: Effects are applied to the graphics and other design elements in our document.

Themes can be applied in Excel, by activating the Page Layout tab, and in PowerPoint by activating the Design tab.

Below are some examples of the elements that are formatted when we select a Theme:

 • Body Text: Font, Size, Style and Color.
 • Headings: Font, Size, Style and Color.
 • Tables: Font, Borders, Line Styles And Color.
 • Charts: Font, Borders, Lines, Graphic Style and Color.
 • Graphic: Color of Border.
 • Smart Art: Font, Graphic Color.
 • Clip Art: Border and Color of Border.
 • WordArt: Color of Font, but the style remains the same.

At the bottom of the drop down menu of Themes, there are the following commands:

Reset To Theme From Template:

We can remove a theme that we have already applied by selecting this command.

Browse For Themes

At the bottom of the drop down menu of the Theme command we also have the command Browse For Themes as shown in the image below.

04

By selecting the command Browse For Themes the Choose Theme Or Themed Document dialog box appears where we must navigate in order to look for the Themes that we have saved or created on our computer. We then just select it and press the OK button.

05

Save Current Theme

At the bottom of the drop down menu Themes, the command Save Current Theme is located. If we have formatted our document and we want to save it as a Theme, we just select the corresponding command in order to save it for further use.

By selecting the command the Save Current Theme dialog box appears, with default folder location the Themes Folder, and all we have to do is to type in the name for our Theme, and then press the Save button.

06

We notice that the extension of the file is .thmx, which stands for Office Themes.

To apply a Theme that we had just saved, we must expand the drop down menu of the Themes command and from there to navigate to the category Custom as shown in the image below.

07

Below you can check out the video showing the steps in order to apply a Theme to a Word document.

%d bloggers like this: