Author Archives: officesmart

Υπηρεσία Μεταφραστής Microsoft Online Στο Word 365

Microsoft Online Translator in Word 365

Έχετε ‘Χαθεί’ καμία φορά στη ‘Μετάφραση’ (Lost In Translation); Χρειαστήκατε ποτέ να μεταφράσετε κάτι γρήγορα και δεν μπορούσατε; Υπάρχουν τόσες πολλές γλώσσες στον κόσμο που δεν τις προλαβαίνουμε καν. Λοιπόν, δεν χρειάζεται να στεναχωριόμαστε περεταίρω. Εδώ κάνει την εμφάνισή της η Υπηρεσία Microsoft Online Μεταφραστής (Translator) στο Microsoft Word 365. Τώρα μπορούμε να μεταφράσουμε ολόκληρα έγγραφα, συγκεκριμένες λέξεις, φράσεις ή προτάσεις σε 60 διαφορετικές γλώσσες απευθείας μέσα από το Microsoft Word 365. Απλώς συνεχίστε να διαβάζεται παρακάτω την ανάρτηση για να δείτε πώς δουλεύει ο Μεταφραστής (Translator) της Microsoft.

Μεταφραστής Εγγράφου Στο Word 365

Read the rest of this entry

Advertisements

Microsoft Online Translator in Microsoft Word 365

Have you ever been ‘Lost in Translation’? Ever needed to translate something quick and couldn’t? So many languages available that we can’t catch up with them. Well, we don’t have to worry anymore. This is where Microsoft Translate Online Service appears in Microsoft Word 365. We can now translate full documents, specific words, phrases or sentences in 60 different languages right in Microsoft Word 365. Just continue reading the post below so that you can find out how Microsoft Translator works.

Translate Document Text in Word 365

Read the rest of this entry

Εγγραφή Παρουσίασης στο PowerPoint 365

Recording Tab in PowerPoint 365

Στο PowerPoint 365, μπορούμε να προσθέσουμε το tab Εγγραφή (Recording) στην κορδέλα που είναι τώρα διαθέσιμο. Όταν δε, δημιουργήσουμε μία Παρουσίαση (Presentation) που αποτελείται από καταγεγραμμένες διαφάνειες, στιγμιότυπα οθόνης και video που έχουμε εισάγει, μπορούμε στο τέλος να μοιράσουμε το Εγγεγραμμένο Περιεχόμενο (Recorded Content) για προβολή. Μπορούμε ακόμα να κάνουμε τις Παρουσιάσεις (Presentations) πιο διαδραστικά ενσωματώνοντας κουίζ για βοήθεια. Ακόμα μπορούμε να αλλάξουμε το χρώμα του μελανιού από στο παράθυρο της εγγραφής. Για να μάθουμε λοιπόν περισσότερα για το tab Εγγραφή (Recording) στο PowerPoint 365, με όλες τις διαθέσιμες εντολές απλώς συνεχίστε να διαβάζεται παρακάτω.

Εγγραφή Παρουσίασης Στο PowerPoint 365

Read the rest of this entry

Recording Tab in PowerPoint 365

In PowerPoint 365, we can add now a Recording tab to the ribbon which is available. We can then create a Presentation made up of recorded slides, screen recordings and inserted Videos and finally share the Recorded Content to be viewed. We can even make our Presentations more interactive by embedding quizzes to assist. We can even change the ink color right from the pane in the recording pane. In order to learn more of the Recording tab in PowerPoint 365, with all the available commands just keep on reading.

Record A Presentation in PowerPoint 365

Read the rest of this entry

Έξυπνες Υπηρεσίες στο Microsoft Office 365

Enable or Disable Microsoft Office 365 Intelligent Services

Τι είναι οι Έξυπνες Υπηρεσίες (Intelligent Services) όμως; Μας παρέχουν τη δύναμη του Cloud στις εφαρμογές του Microsoft Office για να μας γλιτώσουν χρόνο και για να μας προσφέρουν καλύτερα αποτελέσματα. Μας βοηθάνε για να βελτιώσουμε τη συγγραφή μας στο Microsoft Word και Microsoft Outlook. Μας παρέχουν επίσης δυναμικές Παρουσιάσεις (Presentations) στο PowerPoint.

Έξυπνες Υπηρεσίες στο Word 365

Για να χρησιμοποιήσουμε τις Έξυπνες Υπηρεσίες (Intelligent Services), θα πρέπει πρώτα να τις ενεργοποιήσουμε, αλλιώς κάποια χαρακτηριστικά όπως οι Ιδέες Σχεδίασης (Design Ideas) για το PowerPoint, η Έξυπνη Αναζήτηση (Smart Lookup) για το Word, ο Επεξεργαστής (Editor) για το Microsoft Word και Microsoft Outlook, μπορούν να μην μας παρέχουν τα επιθυμητά αποτελέσματα. Η Microsoft χρειάζεται να συλλέγει με ασφάλεια τα περιεχόμενά μας είτε αυτά είναι γραπτά είτε οπτικά. Για να μάθουμε λοιπόν, πως μπορούμε να Ενεργοποιήσουμε (Enable) ή να Απενεργοποιήσουμε (Disable) τις Έξυπνες Υπηρεσίες (Intelligent Services), απλώς συνεχίστε να διαβάζετε παρακάτω.

Read the rest of this entry

Enable or Disable Microsoft Office 365 Intelligent Services

What are Intelligent Services though? They bring the power of the Cloud to our Microsoft Office apps to save us time and in order for us to produce better results. They help us improve our writing in Microsoft Word and Microsoft Outlook. They deliver us dynamic Presentations in PowerPoint.

Enable Disable Intelligent Services

In order to use these Intelligent Services though we must enable them, otherwise some features such as Design Ideas for PowerPoint, Smart Look Up for Word, the Editor for Word and Outlook, may not have the results desired. Microsoft needs to be able to securely collect our written or visual content. In order for us to learn how to Enable or Disable Microsoft Office Intelligent Services, all needed is to continue reading.

Read the rest of this entry

Εμφάνιση Εστιασμένης Αλληλογραφίας Στο Outlook 365

Show Focused Inbox in Outlook 365

Πες ότι θέλετε να συγκεντρωθείτε στα Μηνύματα (Emails) τα οποία είναι τα πιο σημαντικά για εσάς και θέλετε να αφοσιωθείτε ολοκληρωτικά. Τι πρέπει να κάνουμε για να το πετύχουμε; Εδώ κάνει την εμφάνισή του το Outlook 365, και η Εστιασμένη Αλληλογραφία (Focused Inbox). Τι κάνει; Χωρίζει το Γραμματοκιβώτιό (Mailbox) σε δύο καρτέλες. Την καρτέλα Εστιασμένη (Focused) και στην καρτέλα Άλλα (Others). Όλα τα μηνύματα που σημαίνουν κάτι σημαντικό για εμάς βρίσκονται στην καρτέλα Εστιασμένα (Focused), και όλα τα άλλα βρίσκονται στην καρτέλα Άλλα (Others). Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα πράγματα για την Εστιασμένη Αλληλογραφία (Focused Inbox) απλώς συνεχίστε να διαβάζεται παρακάτω.

Focused Inbox Greek

Read the rest of this entry

Focused Inbox in Microsoft Outlook 365

Say that we want to focus on Emails that are important to us and matter the most. What do have to do in order to accomplish that. That is where Outlook 365 appears, and the Focused Inbox feature appears. What does it do? It separates our Inbox into two tabs. The Focused and the Other tab. All the emails that mean the most to us are on the Focused tab, while the rest remain in the Other tab. If you want to find out more about the Focused Inbox just keep on reading.

Focused Inbox English

Read the rest of this entry

Εκφώνηση Κειμένου Στο Microsoft Word 365

Read Aloud in Microsoft Word 365

Σε μία από τις πρώτες μου αναρτήσεις είχα περιγράψει τη διαδικασία Εκφώνηση Κειμένου Σε Ομιλία (Text To Speech) στο Microsoft Office 2010. Τώρα έχουμε στη διάθεσή μας το Microsoft Office 365 και το χαρακτηριστικό ονομάζεται Εκφώνηση (Read Aloud). Το χαρακτηριστικό αυτό έχει βελτιωθεί αφάνταστα, και ο στόχος του είναι να βοηθήσει άτομα με δυσλεξία. Καθώς χρησιμοποιούμε αυτό το χαρακτηριστικό, εκφωνείται το κείμενο δυνατά, και κάνει τη διαδικασία εντοπισμού και διόρθωσης λάθους πολύ πιο εύκολη. Βοηθάει επίσης στα άτομα τα οποία απλώς θέλουν να διαβάσουν το έγγραφο. Απλώς συνεχίστε να διαβάζεται παρακάτω για να γνωρίσετε καλύτερα το χαρακτηριστικό Εκφώνηση (Read Aloud) στο Microsoft Office 365.

Read Aloud Greek

Read the rest of this entry

Read Aloud in Microsoft Word 365

In one of my first posts I had described the Text to Speech command in Microsoft Office 2010. Well, now we have Microsoft Office 365 and the feature is named Read Aloud. The feature is much more improved, and its goal is to help people with dyslexia. While we use this feature, it reads aloud the text and it makes it easier for us to spot and correct mistakes. It also helps people who just want to proof read a Document. Just continue reading in order to find out the Read Aloud feature in Microsoft Office 365.

Read Aloud Englsh

Read the rest of this entry

%d bloggers like this: