Blog Archives

Επιλογές Διαφάνειας Διαθέσιμες Στο Microsoft PowerPoint 365

Which Are The Transparency Options Available in PowerPoint 365?

Διαφάνεια Ετυμολογία: Ουσιαστικό (Να Δεις Μέσα Από)

  • Η ιδιότητα του υλικού που επιτρέπει να φαίνονται αντικείμενα που βρίσκονται πίσω ή μέσα σε αυτό
  • (Μεταφορικά) οι συνθήκες και οι διαδικασίες που επιτρέπουν να γίνεται φανερός ο τρόπος διαχείρισης
  • Επιφάνεια από διαφανές υλικό στο οποίο μπορεί να τυπωθεί κάτι και να προβληθεί επάνω σε επίπεδη επιφάνεια με τη χρήση προβολέα
  • (Πληροφορική) η σελίδα, σε προγράμματα που χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία παρουσιάσεων

Αυτή η είδος η Διαφάνεια (Transparency) στο PowerPoint, σημαίνει ότι μπορούμε να αποκαλύψουμε τι κρύβεται πίσω από μία εικόνα που έχουμε εισάγει σε μία Διαφάνεια (Slide) του PowerPoint. Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για τις Επιλογές Διαφάνειας (Transparency Options) στο PowerPoint 365, απλώς συνεχίστε να διαβάζετε την παρακάτω ανάρτηση.

Transparency Options in PowerPoint Greek

Read the rest of this entry

Advertisements

What Are The Transparency Options in PowerPoint 365?

Transparence Definition: noun (See Through)

  • The characteristic of being easy to see through. ​
  • Specialized art a photograph or picture printed on plastic that you can see on a screen by shining a light through it

Transparency in PowerPoint means that we can reveal what is hiding behind an image that we have inserted in our PowerPoint Slide. If you want to find out more about the Transparency Options in PowerPoint 365 just keep on reading the post below.

Transparency Options in PowerPoint 365

Read the rest of this entry

Πώς Να Αλλάξουμε Μία Εικόνα Σε Διαφάνεια Του PowerPoint 365

How To Change A Picture In A PowerPoint 365 Slide

Πολλές φορές έχουμε εισάγει μία Εικόνα (Picture) σε μία Διαφάνεια (Slide) σε μία Παρουσίαση (Presentation) του PowerPoint, όπου και την τελευταία στιγμή αλλάζουμε την άποψή μας για την συγκεκριμένη Εικόνα (Picture). Τι κάνουμε; Εδώ κάνει την εμφάνισή του η χρήσιμη λειτουργία Αλλαγή Εικόνας (Change Picture) που είναι διαθέσιμη στο PowerPoint 365, όπου και μπορούμε να αλλάξουμε την Εικόνα (Picture) σε λίγα δευτερόλεπτα. Το μόνο που χρειάζεται να κάνετε, είναι να διαβάσετε την παρακάτω ανάρτηση.

Αλλαγή Εικόνας Στο PowerPoint 365

Read the rest of this entry

How To Change A Picture in a PowerPoint 365 Slide

Many times, we have inserted a Picture in a Slide on our PowerPoint Presentation and the last minute we change our mind about that Picture. What do we do? Well PowerPoint 365 has a quite easy and helpful feature available where we can Change the Picture in just a couple of seconds. All you need to do, so you can find out how it works is to continue reading this post.

How To Change An Image in PowerPoint 365

Read the rest of this entry

Εισαγωγή Μοντέλων 3D Στο Microsoft Office 365

Insert 3D Models in Office 365

Ορολογία 3Δ – (Τριών Διαστάσεων): Περιγραφή περιοχής χώρου που έχει πλάτος, ύψος και βάθος

Τα Μοντέλα 3D (3D Models) είναι η επόμενη εξέλιξη των σχημάτων

Τώρα έχουμε τη δυνατότητα να εισάγουμε αντικείμενα σε Έγγραφα (Documents), Βιβλία Εργασίας (Workbooks) και Παρουσιάσεις (Presentations). Με αυτόν τον τρόπο καθιστάμε πιο εύκολα την απεικόνιση ενός σημείου ή ενός συγκεκριμένου χαρακτηριστικού ενός αντικειμένου. Τώρα λοιπόν, το Microsoft Word, Excel και το PowerPoint υποστηρίζει τη δυνατότητα εισαγωγής Μοντέλων 3D απευθείας στα αρχεία μας. Το μόνο που χρειάζεται να κάνετε για να μάθετε πώς λειτουργεί αυτή η διαδικασία είναι να συνεχίσετε να διαβάζεται.

Insert 3D Models Greek

Read the rest of this entry

Insert 3D Models in Office 365

3D – (Three-dimensional) Definition: Descriptive of a region of space that has width, height and depth

3D Models are the next evolution of shapes

Now, we can insert objects in our Documents, Workbook and Presentations that we can rotate 360 degrees, tilt up or down. This way it makes it easier to illustrate a point or show a specific feature on an object. Well, now Microsoft Word, Excel and PowerPoint supports inserting 3D models directly into our files. All you need to do to find out how it works is to continue reading.

Insert 3D Models English

Read the rest of this entry

Κατάργηση Φόντου Εικόνων Στο Office

Remove Background of Pictures in Office

Στο Microsoft, PowerPoint, Excel και Outlook μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την αυτοματοποιημένη κατάργηση φόντου σε μία εικόνα, ή ακόμα να σχεδιάσουμε γραμμές για να υποδείξουμε ποιες περιοχές από το Φόντο Εικόνας (Picture Background) θέλουμε να κρατήσουμε ή να απορρίψουμε. Με τη χρήση της εντολής Κατάργηση Φόντου (Background Removal), τονίζουμε ή επισημαίνουμε το θέμα της εικόνας ή καταργούμε τα σημεία τα οποία μας αποσπούν την προσοχή. Η εντολή Κατάργηση Φόντου (Background Removal) δεν είναι διαθέσιμη για Αρχεία Διανυσματικών Γραφικών (Vector Graphic Files). Για να δούμε πώς η εντολή Κατάργηση Φόντου (Remove Background) λειτουργεί, απλώς συνεχίστε να διαβάζεται.

Αφαίρεση Φόντου Στο Microsoft Office

Στην παρακάτω εικόνα, έχω ανοιχτή την εφαρμογή του Microsoft Word, όπου και έχω εισάγει μία εικόνα στο Έγγραφο (Document). Αφού επιλεγεί η εικόνα, εμφανίζεται το tab Μορφοποίηση (Format) όπου από τα αριστερά της κορδέλας και από την περιοχή που ονομάζεται Προσαρμογή (Adjust) επιλέγουμε την εντολή Κατάργηση Φόντου (Remove Background).

Remove Background - Word

Read the rest of this entry

Background Removal of Pictures in Microsoft Office

In Microsoft Word, PowerPoint, Excel and Outlook we can use the automatic background removal or we can even draw lines to indicate which areas of the Picture Background we want to keep or which areas we want to keep. By using the Background Removal, we accent or highlight the subject of the picture or to remove the distracting detail. Background Removal is not available for Vector Graphic Files. In order to learn how the Background Removal command works just continue reading.

Remove Background in Office English

In the image below, I have Microsoft Word running, and I have inserted an image in the Document. Once the image is selected, the Format tab appears where from the left of the ribbon and at the area named Adjust we select the command Remove Background.

Remove Background - Word

Read the rest of this entry

Εντολή Αλλαγή Εικόνας Στο PowerPoint 2016

Change Picture in PowerPoint 2016

Αρκετές φορές σε μία Παρουσίαση του PowerPoint, έχουμε εισάγει μία εικόνα, που στο τέλος δεν είμαστε ικανοποιημένοι μαζί της. Τι κάνουμε για να αλλάξουμε; Την επιλέγουμε, την διαγράφουμε και έπειτα εισάγουμε άλλη ακολουθώντας τη γνωστή διαδικασία. Ωστόσο, υπάρχει μία εντολή στο PowerPoint που μπορούμε πολύ απλά και γρήγορα να αλλάξουμε την εικόνα έτσι ώστε να αποφύγουμε τη χρονοβόρα διαδικασία. Το μόνο που πρέπει να κάνουμε είναι να ακολουθήσουμε τα παρακάτω βήματα.

Ο πρώτος τρόπος είναι να επιλέξουμε την Εικόνα (Picture) στη Διαφάνεια (Slide) που θέλουμε να αλλάξουμε. Αφού επιλεγεί, κάνουμε ένα δεξί κλικ πάνω στην Εικόνα (Picture) όπου απευθείας εμφανίζεται το Μενού Συντόμευσης (Shortcut Menu) όπως εμφανίζεται στην παρακάτω εικόνα. Από το Μενού Συντόμευσης (Shortcut Menu) επιλέγουμε την εντολή Αλλαγή Εικόνας (Change Picture).

Change Picture

Read the rest of this entry

Change Picture Command in PowerPoint 2016

Many times in a PowerPoint Presentation we have inserted a picture, which eventually we are not satisfied with it. What do we usually do to change it? We select it, delete, and insert a new one using the usual way. There is a command in PowerPoint though which allows us to quickly change the image in order to avoid the long procedure. All we have to do is to follow the steps described below.

The first way to select the Picture in the Slide that we want to change. Once selected we do a right click on the Picture and straight away the Shortcut Menu appears as shown in the image below. From this Shortcut Menu we select the command Change Picture.

Change Picture

Read the rest of this entry

%d bloggers like this: