Blog Archives

Εισαγωγή Μοντέλων 3D Στο Microsoft Office 365

Insert 3D Models in Office 365

Ορολογία 3Δ – (Τριών Διαστάσεων): Περιγραφή περιοχής χώρου που έχει πλάτος, ύψος και βάθος

Τα Μοντέλα 3D (3D Models) είναι η επόμενη εξέλιξη των σχημάτων

Τώρα έχουμε τη δυνατότητα να εισάγουμε αντικείμενα σε Έγγραφα (Documents), Βιβλία Εργασίας (Workbooks) και Παρουσιάσεις (Presentations). Με αυτόν τον τρόπο καθιστάμε πιο εύκολα την απεικόνιση ενός σημείου ή ενός συγκεκριμένου χαρακτηριστικού ενός αντικειμένου. Τώρα λοιπόν, το Microsoft Word, Excel και το PowerPoint υποστηρίζει τη δυνατότητα εισαγωγής Μοντέλων 3D απευθείας στα αρχεία μας. Το μόνο που χρειάζεται να κάνετε για να μάθετε πώς λειτουργεί αυτή η διαδικασία είναι να συνεχίσετε να διαβάζεται.

Insert 3D Models Greek

Read the rest of this entry

Advertisements

Insert 3D Models in Office 365

3D – (Three-dimensional) Definition: Descriptive of a region of space that has width, height and depth

3D Models are the next evolution of shapes

Now, we can insert objects in our Documents, Workbook and Presentations that we can rotate 360 degrees, tilt up or down. This way it makes it easier to illustrate a point or show a specific feature on an object. Well, now Microsoft Word, Excel and PowerPoint supports inserting 3D models directly into our files. All you need to do to find out how it works is to continue reading.

Insert 3D Models English

Read the rest of this entry

Κατάργηση Φόντου Εικόνων Στο Office

Remove Background of Pictures in Office

Στο Microsoft, PowerPoint, Excel και Outlook μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την αυτοματοποιημένη κατάργηση φόντου σε μία εικόνα, ή ακόμα να σχεδιάσουμε γραμμές για να υποδείξουμε ποιες περιοχές από το Φόντο Εικόνας (Picture Background) θέλουμε να κρατήσουμε ή να απορρίψουμε. Με τη χρήση της εντολής Κατάργηση Φόντου (Background Removal), τονίζουμε ή επισημαίνουμε το θέμα της εικόνας ή καταργούμε τα σημεία τα οποία μας αποσπούν την προσοχή. Η εντολή Κατάργηση Φόντου (Background Removal) δεν είναι διαθέσιμη για Αρχεία Διανυσματικών Γραφικών (Vector Graphic Files). Για να δούμε πώς η εντολή Κατάργηση Φόντου (Remove Background) λειτουργεί, απλώς συνεχίστε να διαβάζεται.

Αφαίρεση Φόντου Στο Microsoft Office

Στην παρακάτω εικόνα, έχω ανοιχτή την εφαρμογή του Microsoft Word, όπου και έχω εισάγει μία εικόνα στο Έγγραφο (Document). Αφού επιλεγεί η εικόνα, εμφανίζεται το tab Μορφοποίηση (Format) όπου από τα αριστερά της κορδέλας και από την περιοχή που ονομάζεται Προσαρμογή (Adjust) επιλέγουμε την εντολή Κατάργηση Φόντου (Remove Background).

Remove Background - Word

Read the rest of this entry

Background Removal of Pictures in Microsoft Office

In Microsoft Word, PowerPoint, Excel and Outlook we can use the automatic background removal or we can even draw lines to indicate which areas of the Picture Background we want to keep or which areas we want to keep. By using the Background Removal, we accent or highlight the subject of the picture or to remove the distracting detail. Background Removal is not available for Vector Graphic Files. In order to learn how the Background Removal command works just continue reading.

Remove Background in Office English

In the image below, I have Microsoft Word running, and I have inserted an image in the Document. Once the image is selected, the Format tab appears where from the left of the ribbon and at the area named Adjust we select the command Remove Background.

Remove Background - Word

Read the rest of this entry

Εντολή Αλλαγή Εικόνας Στο PowerPoint 2016

Change Picture in PowerPoint 2016

Αρκετές φορές σε μία Παρουσίαση του PowerPoint, έχουμε εισάγει μία εικόνα, που στο τέλος δεν είμαστε ικανοποιημένοι μαζί της. Τι κάνουμε για να αλλάξουμε; Την επιλέγουμε, την διαγράφουμε και έπειτα εισάγουμε άλλη ακολουθώντας τη γνωστή διαδικασία. Ωστόσο, υπάρχει μία εντολή στο PowerPoint που μπορούμε πολύ απλά και γρήγορα να αλλάξουμε την εικόνα έτσι ώστε να αποφύγουμε τη χρονοβόρα διαδικασία. Το μόνο που πρέπει να κάνουμε είναι να ακολουθήσουμε τα παρακάτω βήματα.

Ο πρώτος τρόπος είναι να επιλέξουμε την Εικόνα (Picture) στη Διαφάνεια (Slide) που θέλουμε να αλλάξουμε. Αφού επιλεγεί, κάνουμε ένα δεξί κλικ πάνω στην Εικόνα (Picture) όπου απευθείας εμφανίζεται το Μενού Συντόμευσης (Shortcut Menu) όπως εμφανίζεται στην παρακάτω εικόνα. Από το Μενού Συντόμευσης (Shortcut Menu) επιλέγουμε την εντολή Αλλαγή Εικόνας (Change Picture).

Change Picture

Read the rest of this entry

Change Picture Command in PowerPoint 2016

Many times in a PowerPoint Presentation we have inserted a picture, which eventually we are not satisfied with it. What do we usually do to change it? We select it, delete, and insert a new one using the usual way. There is a command in PowerPoint though which allows us to quickly change the image in order to avoid the long procedure. All we have to do is to follow the steps described below.

The first way to select the Picture in the Slide that we want to change. Once selected we do a right click on the Picture and straight away the Shortcut Menu appears as shown in the image below. From this Shortcut Menu we select the command Change Picture.

Change Picture

Read the rest of this entry

Επαναφορά Εικόνας & Μεγέθους Στο PowerPoint 13

Reset Picture In PowerPoint 13

Τι συμβαίνει όταν έχουμε εισάγει μία εικόνα στο PowerPoint και την έχουμε μορφοποιήσει και έχουμε αλλάξει το μέγεθος της εικόνας, μέχρι που συνειδητοποιούμε ότι οι αλλαγές που έχουμε κάνει δεν είναι επιθυμητές; Τι κάνουμε; Πατάμε στο κουμπί Αναίρεση (Undo) μέχρι που να αναιρεθούν όλες οι αλλαγές;

Οπωσδήποτε όχι. Εδώ κάνουν την εμφάνισή τους οι εντολές Επαναφορά Εικόνας (Reset Picture) και Επαναφορά Εικόνας & Μέγεθος (Reset Picture & Size) στο PowerPoint 13.

Read the rest of this entry

Reset Picture & Size In PowerPoint 13

What happens when we have inserted an image in PowerPoint and we have formatted it and changed the size of it and then we realize that the changes that we have made are not what we wanted? What do we do? Press the Undo button until the image is restored?

Of course not. This is where the Reset Picture and Reset Picture & Size commands appear in PowerPoint 13.

Read the rest of this entry

Προβολή Παρουσίας Σε Παράθυρο Στο PowerPoint

Slide Show In A Window For PowerPoint

Έχετε βρεθεί στην ανάγκη να ξεκινήσετε μία προβολή παρουσίασης του PowerPoint σε ένα ξεχωριστό παράθυρο;

Αυτό μπορεί εύκολα να γίνει με την προσθήκη ενός μικρού κουμπιού στην Γραμμή Εργαλείων Γρήγορης Πρόσβασης που ονομάζεται Προβολή Παρουσίασης Σε Παράθυρο (Slide Show In A Window).

Πρώτα θα πρέπει να επιλέξουμε το tab Αρχείο (File) για να περάσουμε στη backstage προβολή και να επιλέξουμε την κατηγορία Επιλογές (Options) από το πτυσσόμενο μενού. Μόλις εμφανιστεί το παράθυρο διαλόγου Επιλογές του PowerPoint (PowerPoint Options) από τα αριστερά του παραθύρου επιλέγουμε την κατηγορία Προσαρμογή (Adjust). Έπειτα από την περιοχή του παραθύρου που αναγράφει Επιλογή Εντολών Από (Select Commands From) επιλέγουμε το πτυσσόμενο μενού και διαλέγουμε είτε την εντολή Χωρίς Εντολές Στην Κορδέλα (Commands Not In The Ribbon) είτε Όλες Οι Εντολές (All Commands)

01

Από τη στιγμή που έχουμε διαλέξει κάνουμε κύλιση μέσα στις διαθέσιμες εντολές μέχρι να βρούμε την εντολή Προβολή Παρουσίασης Σε Παράθυρο (Slide Show In A Window), όπου το επιλέγουμε και πατάμε στο κουμπί Προσθήκη (Add) όπως εμφανίζεται και στην παρακάτω εικόνα.

02

Αφού το προσθέσουμε πατάμε στο κουμπί ΟΚ για να επιστρέψουμε στην παρουσίασή μας. Παρατηρούμε τότε στην Γραμμή Εργαλείων Γρήγορης Πρόσβασης (Quick Access Toolbar)την εντολή Προβολή Παρουσίασης Σε Παράθυρο (Slide Show In A Window) όπως μπορούμε να δούμε και στην παρακάτω εικόνα.

03

Εάν έχουμε ήδη ανοιχτή την παρουσίασή μας, απλώς πατάμε στην εντολή και αμέσως η παρουσίασή μας εμφανίζεται σε ένα νέο ξεχωριστό παράθυρο όπως μπορούμε να δούμε και παρακάτω

04

Εάν θελήσουμε να επιστρέψουμε στις διαφάνειες μας απλώς πατάμε στο κουμπί Escape.

Τα screenshots είναι από το Ελληνικό Office 2007 γι’ αυτό και οι Επιλογές του PowerPoint (PowerPoint Options) διαφέρουν με τις επιλογές που έχουμε στο PowerPoint 2010, όπου έχουμε και την κατηγορία Προσαρμογή Γραμμής Εργαλείων Γρήγορης Πρόσβασης (Quick Access Toolbar).

Slide Show In A Window For PowerPoint

Have you ever found yourselves in the need to run a PowerPoint Slide Show in a separate window?

This can easily be done by adding a small button which is named Slide Show In A Window to the Quick Access Toolbar.

First of all we must select the File tab on the ribbon, and once we are in backstage view we select the command Options from the bottom of the menu. Once the PowerPoint Options window appears we select the category Quick Access Toolbar from the left of the window. After from area of the window named Choose Commands From we select the drop down menu in order to select either Commands Not In The Ribbon or All Commands.

01

Once selected we scroll down until we find the command Slide Show In A Window, where we select it and then press the Add button. Once we have added the command we can see it at the right of the window as shown in the image below.

02

Once we have added it we press the OK button to return to our presentation. We then notice next to the Quick Access Toolbar the command Slide Show In A Window as we can see in the image below.

03

If we have our presentation already open, we just press the command and our presentation appears in a whole separate window as we can see.

04

If we want to return to our presentation we just press the Escape button.

%d bloggers like this: